De gelukkige pm’er

Wie wil er nu niet gelukkig zijn? Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn over het al­gemeen erg gelukkig met hun werk. Vooral het contact met kinderen, geeft hen veel voldoening.

CONTACT MET KINDEREN

Als je pedagogisch medewerkers vraagt, waarom zij voor het vak gekozen hebben, dan geeft het merendeel aan, dat zij het contact met kinderen het allerleukst vinden. Sommi­gen kiezen er bewust voor om met de aller­jongsten te werken en anderen kunnen hun ei meer kwijt, op een bso met oudere kinderen.

WAARDERING VOOR HET WERK

De waardering voor het werk draagt ook bij aan het geluksgevoel. Deze waardering krij­gen pm’ers vooral indirect van de kinderen. Maar bijvoorbeeld ook door een opmerking van een beleidsmedewerker. En als ouders hun waardering laten blijken, dan voelt dit voor pm’ers goed.

BIJDRAGE AAN DE ORGANISATIE

Verder blijkt dat de leidinggevende ook een grote rol speelt in het geluksgevoel. Het mee­denken over het aanbod voor de kinderen, wordt daarnaast erg gewaardeerd. Juist om­dat de meeste medewerkers een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van kinde­ren, is het belangrijk dat het aanbod aansluit bij het niveau en de interesses van de eigen groep.

FIJNE COLLEGA’S

Daarnaast moet de samenwerking met col­lega’s plezierig zijn, om je gelukkig te voelen. Als aan al deze voorwaarden voldaan wordt, dan zie je dat pm’ers vaak jarenlang bij de­zelfde organisatie werken en zich daar erg gelukkig bij voelen.

Auteur: Mireille David is werkzaam bij de CED-groep als adviseur voor de kinderopvang en het on­derwijs en auteur van het boek De gelukkige pm’er. Daarnaast is zij redacteur van KindVak Magazine.

Deel De gelukkige pm’er

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Mede mogelijk gemaakt door crowdfunding

Ondernemer Marielle Hettinga had een plan: een groene kinderopvanglocatie. De bank zag er geen heil in. Toch is ze gestart, dankzij crowd funding.

Werken met de meldcode kindermishandeling

Sinds 2019 is het verplicht om binnen de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken met een afwegingskader, dat aangeeft wanneer en waarom de

De gelukkige baby

Dit bericht is een uittreksel van het hele artikel uit KindVakMagazine 2-2021. Lees hem hier volledig! Breng je je kersverse aanwinst binnen het gezin