KINDVAK 2024

19, 20 & 21 SEPTEMBER 2024

BRABANTHALLEN ‘S-HERTOGENBOSCH

Jonge kinderen leren door te ontdekken, oefenen en imiteren. Spel is het begin van leren. Spel is belangrijk voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Spelen gaat over de wereld, hierdoor krijgen kinderen grip op de wereld. In het spel gebruiken de kinderen vaardigheden en komen alle ontwikkelingsgebieden samen. Spel en spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van het jonge kind. Niet alleen cognitief, maar ook het welbevinden en het sociaal emotionele aspect ontwikkelen zich het meest via de natuurlijke weg van spel en spelen.

Een goed ingerichte en rijke speelleeromgeving met duurzaam en doordacht ontwikkelingsmateriaal is daarom van groot belang. Tijdens deze workshop willen we jou inspireren met de mooiste materialen gekoppeld aan onderbouwde achtergronden en theorie en je gaat vooral zelf aan de slag!

Deze workshop is met name geschikt voor leerkrachten primair onderwijs, directeuren en locatiemanagers PO & IKC. Studenten zijn welkom bij deze workshop, maximaal 15. De workshop wordt gegeven door Jessica Nauta-Knuman.