KINDVAK 2024

19, 20 & 21 SEPTEMBER 2024

BRABANTHALLEN ‘S-HERTOGENBOSCH

Deze workshop wordt aangeboden door de branchevereniging Spelen & Bewegen.

Kinderen behoren zich op school, op de kinderopvang en op de bso vrij te voelen om te spelen en volop mogelijkheden te ervaren om spelenderwijs te leren en zich te ontwikkelen. Spelen en leren worden niet als twee losse onderdelen gezien, maar gaan hand in hand; we streven er als Jantje Beton naar dat spelenderwijs leren in zowel het primair als het voortgezet onderwijs de onderwijsnorm is.

In deze inspirerende workshop gaan we in op de opbrengsten van (vrij) spel voor de ontwikkeling van kinderen en de rol die de school- en opvangomgeving hierin kan spelen. Deelnemers leren om (spelelementen van) spelend leren op te nemen in hun eigen pedagogische en didactische visie, maar ook om de binnen- en buitenruimte van school of de opvang in te richten als een ultieme speel- en leeromgeving voor elk kind en om een positieve speelmentaliteit te omarmen. Onze nationale Buitenlesdag en alles dat daarmee samenhangt, komt hier volop aan bod.

Deelnemers van de workshop doen actief mee en verlaten de workshop met tenminste drie concrete handvatten om de volgende dag in praktijk te brengen.

Deze workshop is interessant voor zowel management/directie als leerkrachten, pedagogisch medewerkers en pedagogische coaches. De workshop wordt gegeven door Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder, in combinatie met Lucas Rijnders, Veiligheid.