KINDVAK 2024

19, 20 & 21 SEPTEMBER 2024

BRABANTHALLEN ‘S-HERTOGENBOSCH

Diversiteit in de samenleving neemt toe. Toch geven pedagogisch medewerkers aan dat er nauwelijks aandacht is voor de culturele en talige diversiteit in de groep; hooguit een enkele keer in samenwerking met de school of bso. Ook geven ze aan dat ze zich handelingsverlegen voelen bij het vormgeven van diversiteit binnen de groep.  

Tijdens deze workshop delen we uitkomsten uit ons onderzoek en inspirerende praktijkvoorbeelden, zoals: wat kun je dagelijks doen om kinderen kennis te laten maken met verschillende culturen en gewoontes? Hoe komt dit terug in je speelleeromgeving? Hoe gebruik je de nieuwsgierigheid van kinderen naar elkaar? Maar ook, hoe open sta je zelf hierin? We wisselen met elkaar ideeën uit waarmee je direct aan de slag kunt.

Deze workshop is met name interessant voor gastouders, pedagogisch medewerkers, combinatiefunctionarissen, pedagogisch beleidsmedewerker/coach en leidinggevenden. De workshop wordt gegeven door Susanne de Kruif of Sietske Bakker,
Projectleiders Uk & Puk en adviseurs jonge kind CED-Groep.