Hoogbegaafde kinderen hebben ook aandacht nodig

Geplaatst op 26-06-2019

Hoogbegaafde kinderen zijn voor leerkrachten vaak een zegen in de klas. Ze pikken nieuwe informatie snel op, halen hoge cijfers en kunnen in sommige gevallen hun medeleerlingen zelfs een stukje op weg helpen. Er wordt daarom wel eens gedacht dat het geen probleem is om hoogbegaafde kinderen hun gang te laten gaan en de aandacht vooral te richten op kinderen die meer instructie nodig lijken te hebben. Maar een onderzoek uit januari laat zien dat dit waarschijnlijk niet klopt.

Dynamisch testen
Psycholoog Bart Vogelaar van de Universiteit Leiden publiceerde in januari de resultaten van zijn onderzoek naar het leervermogen onder hoogbegaafden. Hij wilde weten of de aanname klopt dat hoogbegaafden meestal al op de top van hun kunnen presteren en daarom weinig gebaat zijn bij extra instructie. Hij liet 173 hoog- en 349 gemiddeld begaafden een zogeheten leerpotentieeltest maken, waarbij ze een aantal analogische redeneertaken moesten uitvoeren. Een voorbeeld van zo’n redeneertaak is een opgave waarin de leerling vier vakjes te zien kreeg, waarvan er drie gevuld waren met geometrische figuren die veranderden al naar gelang bepaalde regels; vierkant wordt driehoek, zeshoek wordt vierkant, enzovoort. Via analogisch redeneren moesten de leerlingen zelf de juiste figuur in het vierde vakje tekenen. De kinderen ondergingen eerst een startmeting, daarna een training (waarbij ze instructies kregen over hoe de opdrachten werkten), en tot slot een nameting. Deze testmethode wordt ook wel ‘dynamisch testen’ genoemd, omdat er training plaatsvindt tijdens het testen. Wat Vogelaar wilde weten was in hoeverre hoog- en gemiddeld begaafden vooruitgang lieten zien na de training.

‘Hoogbegaafde kinderen zijn net zo goed gebaat bij instructie en uitleg als andere kinderen.’

Verrassende resultaten
Uit Vogelaars onderzoek bleek dat alle leerlingen vooruitgang lieten zien, dus ook hoogbegaafden. Nog belangrijker was dat deze vooruitgang voor zowel hoog- als gemiddeld begaafden even groot was. Oftewel: hoogbegaafde kinderen zijn net zo goed gebaat bij instructie en uitleg als andere kinderen. Wel is het waarschijnlijk zo dat ze pas uitleg nodig hebben bij moeilijkere taken of bij niet-verplichte stof.

Hoogbegaafden in de klas
Wat betekent dit voor de omgang met hoogbegaafden in de klas? Het blijft natuurlijk zo dat zij doorgaans weinig hulp nodig hebben om voldoendes of goede cijfers te halen. Maar als het gaat om het vervullen van hun potentieel is een laissez-faire benadering dus niet optimaal. Leerkrachten hebben het al druk genoeg, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Dus de resultaten van dit onderzoek zijn niet bepaald bemoedigend: wéér een extra taak erbij. Maar als scholen alle leerlingen optimaal tegemoet willen komen verdienen ook hoogbegaafden voldoende aandacht, wat de noodzaak tot meer hulpmiddelen en extra handen in de klas maar weer eens bevestigt.

Auteur: Jon Roozenbeek

Deel Hoogbegaafde kinderen hebben ook aandacht nodig

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

In gesprek met Job van Velsen over integrale samenwerking

Job van Velsen, een man met een indrukwekkend cv binnen het PO, over de uitgangspunten die nodig zijn om daadwerkelijk tot een integraal kindstelsel

Alle hens aan dek!

Dit artikel is een uittreksel uit KVM-1 2022. Lees het hele magazine hier! Het primair onderwijs en de kinderopvang luiden de noodklok over de

Onderwijs met ICT

Het afgelopen jaar, met lock downs en thuisonderwijs, heeft geleid tot meer ICT in het primaire proces in het onderwijs en de VVE. Juffen