Categories
KindVak 2022 KindVak 2022

Op naar de live ontmoeting!

Wij kijken er naar uit om jullie weer live te ontvangen! En met alle ontwikkelingen van nu hebben wij er ook alle vertrouwen in dat we dit op 13-14-15 januari 2022 weer kunnen doen. Daarom zijn we vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen van KindVak 2022.

Dit enthousiasme wordt gelukkig gedeeld door de branche, met al inschrijvingen van een tiental exposanten. Daarnaast laten we ons – gesteund door onze adviesraad – ook informeren over de laatste ontwikkelingen in de branche. Kinderopvang en onderwijs staan door de huidige omstandigheden flink in de belangstelling van overheid en bedrijfsleven. Dit betekent groeikansen, en die willen wij graag in ons workshop- en seminarprogramma integreren. Zodat jij met een bezoek aan KindVak 2022 straks weer helemaal op de hoogte bent.

Wil je er bij zijn als exposant? Dat kan! De inschrijving is open en tot 1 maart profiteer je nog van het vroegboektarief. Mail naar gerbrig@conexpo.nl voor meer informatie.

Categories
KindVak 2020

Organisatie KindVak in nieuwe handen

De organisatie van de vakbeurs KindVak gaat per maart 2020 over in nieuwe handen. Huidige organisator Wim Koemans geeft het stokje door aan Gerbrig Reitsma.


KindVak is op een punt gekomen dat het een groter team nodig heeft om verder te groeien. En dat is precies wat Gerbrig biedt, aldus Wim. Zijn organisatiebureau, ConExpo, gaat in zijn geheel over naar de nieuwe organisator en verhuist naar Den Bosch.


Het nieuwe team heeft vertrouwen in de toekomst. “Wim laat een beurs achter die staat als een huis. KindVak heeft altijd goed in weten te spelen op de laatste ontwikkelingen in de branche en is daardoor een goedbezochte beurs gebleven. Dat is een mooi fundament waarop wij graag doorbouwen!”


Naast de organisatie van haar eigen titel KindVak gaat ConExpo ook dienstverlening op het gebied van beurs organisatie aanbieden. “Bijvoorbeeld aan brancheverenigingen, die zelf wel de inhoudelijke kennis hebben, maar niet de ervaring in het organiseren van een beurs. Dat gedeelte kunnen wij ze uit handen nemen, zowel op sales, marketing als operationeel gebied.” aldus Gerbrig.

Categories
KindVak 2020

Een 25 jarig jubileum in een fantastische ambiance

Sinds 1995 is KindVak hèt ontmoetingspunt voor vraag en aanbod van kennis, diensten en materialen voor professionals die met kinderen werken. Wie met kinderen werkt heeft gekozen voor een beroep dat bijdraagt aan de vorming van onze toekomst. Professionals uit basisonderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg zijn dagelijks in de weer om kinderen te helpen op hun weg naar volwassenheid. Door te leren, te begeleiden en te zorgen. Binnen huidige ontwikkelingen zien we een steeds sterkere samenwerking tussen deze 3 basisvaardigheden om te komen tot op maat gemaakte ontwikkelarrangementen zodat een kind kan ontwikkelen naar wie het zelf is en wil zijn.


KindVak biedt al 25 jaar inspiratie, kennis en ervaring en is daarmee een belangrijk medium voor alle kindprofessionals. Met een 2 jaarlijks event, een digitaal vakblad (KindVak Magazine) en regelmatige ‘roadshows’ houdt KindVak je op de hoogte van alles wat kindvakkundig van belang is.


De jubileum-editie van januari 2020 bewees opnieuw dat het werken met kinderen te maken heeft met een groeiende behoefte naar kennis, diensten en materialen. Met een extra beurshal groeide het event met 20% in oppervlakte en met 25% in bezoekersaantallen. Iets meer dan 5000 professionals bezochten KindVak en namen deel aan de diverse workshops. Sommigen kwamen zelfs 2 dagen op bezoek om zoveel mogelijk workshoptitels te kunnen scoren. Wij als organisatie zijn erg blij met deze resultaten en met de vele positieve reacties die wij ontvingen van bezoekers en deelnemers en kijken nu al uit naar de editie 2022 (13, 14 en 15 januari) in Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

Categories
Kinderopvang

Betrek kinderen bij hun eigen opvang

Naar de buitenschoolse opvang (bso) gaan betekent meer dan alleen maar achter de computer hangen of deelnemen aan knutselactiviteiten die door anderen bedacht zijn. Medewerkers van de buitenschoolse opvang kunnen kinderen juist betrekken bij allerlei activiteiten zodat de kinderen met meer plezier naar de opvang gaan.

Uiteenlopende activiteiten
Medewerkers van de buitenschoolse opvang kunnen kinderen betrekken bij de invulling van het programma. Dit start al bij het selecteren van een thema waarmee een aantal weken gewerkt wordt. Het is belangrijk samen met de kinderen een thema te kiezen waar op dat moment veel belangstelling voor is, zoals voor het WK-voetbal. Nadat een thema bepaald is, bedenken de medewerkers samen met de kinderen welke activiteiten binnen het thema aan bod komen. Dit kan een voetbaltoernooi zijn, het maken van een voetbalkrant of het ontwerpen van een voetbaltenue of medaille. Van belang hierbij is dat er uiteenlopende activiteiten aan bod komen die de ontwikkeling op verschillende gebieden stimuleert, zoals activiteiten om te bewegen, het omgaan met elkaar, of het werken met teksten en getallen.

Een voorbeeld: op een bso toonden veel kinderen interesse in schaken. Samen met de oudste kinderen werd iemand benaderd om schaakles te geven en werd de organisatie van een schaaktoernooi uitgewerkt. Juist omdat dit vanuit de kinderen zelf kwam, hebben zij zich ingezet

Inrichten van de groep
Ook kunnen kinderen betrokken worden bij de inrichting van de ruimte. De kinderen mogen bijvoorbeeld een spelhoek inrichten met bijbehorende materialen, zoals een winkelhoek. Het blijkt dat ook oudere kinderen het erg leuk vinden om na schooltijd in een spelhoek te spelen.

Behalve het spelen in hoeken zijn er meer activiteiten die nu ingezet worden op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of basisschool, en die ook aantrekkelijk voor de bso zijn, mits ze op een hoger niveau worden aangeboden. Een voorbeeld hiervan is het werken met een verteltafel. Hierbij kunnen kinderen met materialen die bij het verhaal horen, een verhaal naspelen op een tafel. Wanneer de kinderen op een bso zelf een boek kiezen of een verhaal bedenken en de verteltafel inrichten, spelen ze hier enthousiast mee. Ook het voorlezen of samen lezen is een aantrekkelijke activiteit wanneer de kinderen zelf aangeven van welke boeken zij houden. De kinderen genieten ervan om na het voorlezen hun eigen ervaringen of gedachten te delen.

Opbergen van materialen
Het opruimen op de bso verloopt ook eenvoudiger als kinderen hierbij betrokken worden. Met de kinderen wordt eerst bekeken waar de materialen het beste opgeborgen kunnen worden. Vervolgens helpen zij mee om de kasten, planken of laden van een label of foto te voorzien. Op die manier zien alle kinderen duidelijk waar de materialen opgeborgen moeten worden en spreken ze elkaar erop aan als dit niet goed verloopt.

Meer plezier
Het blijkt dus dat kinderen op de bso op veel manieren bij hun eigen opvang betrokken kunnen worden. Als medewerkers hier bewust mee omgaan, merken zij dat kinderen met meer plezier naar de bso gaan en daar plukt iedereen de vruchten van. Dit geldt voor de kinderen en medewerkers, maar ook de ouders zien niets liever dan dat hun kroost het naar de zin heeft.

Auteur: Mireille David

Categories
Kinderopvang

Integrale opvang is een oplossing voor wie?

Ieder kind is uniek. Allemaal hebben ze andere verwachtingen en wensen, ook als het gaat om kinderopvang. Integrale opvang, in één lijn met het onderwijscurriculum, komt steeds meer op. Maakt integrale opvang kinderen daadwerkelijk gelukkiger?

Wat dankzij ons kan, zegt iets over ons
Elk stuk speelgoed, elk voor kinderen ontworpen gebouw, en iedere visie op ontwikkeling zit boordevol pedagogiek. Hoe wij over pedagogiek denken is een afspiegeling van onze maatschappij, en daarmee gebaseerd op meningen en opvattingen. Deze opvattingen zijn onderhevig aan verandering. Het aanbod verandert op de golven van de vraag. Bijvoorbeeld de vraag hoe we nadenken over integrale opvang en onderwijs, en dit het beste kunnen vormgeven; het liefst met één visie, onder één dak, voor ieder kind van 0 tot 12 jaar.

Net de brede school, maar meer
Maar wie heeft hier precies baat bij? Samenwerking tussen opvang en onderwijs is goedkoper dan als beiden gescheiden zijn. Met grote verwachtingen ontstonden enorme gebouwen voor verschillende soorten scholen, met gezamenlijke faciliteiten. Ongetwijfeld zijn er veel brede scholen waar samenwerken gelukt is. Maar je ziet vaker dat het samenwerken vooral bestaat uit het hebben van hetzelfde adres. Bij integrale kinderopvang moet dit anders.

Kinderopvang en onderwijs denken anders over geld en over meetbare prestaties. Kinderopvang is voor ondernemers en onderwijs voor overheidsdienaren. Verschillen in geldstromen leiden ook tot verschillend beleid: leren versus spelen of spelen om te kunnen leren als je daar aan toe bent. Maar ook in het belang van kinderen moet er meer mogelijk worden. Integrale kinderopvang wil immers voorkomen dat kinderen een speelbal kunnen zijn van verschillende kwaliteiten, mogelijkheden en visies, tussen kinderopvang en school. Dit zijn sterke praktische en financiële argumenten voor integrale opvang. De aarzeling of dit wel zo leuk is voor de kinderen zelf lijkt dan ook op emoties, en niet op feiten, gebaseerd.

Een kindertijd onder één dak
De grote veranderingen, van baby naar peuter, peuter naar kleuter, kleuter naar schoolkind, bestaan straks dus vooral uit het les krijgen in een ander lokaal. De kinderen om je heen, de juf of meester en de gemeenschappelijke activiteiten blijven gelijk. Een hele kindertijd vindt plaats onder één dak. Natuurlijk zal integrale kinderopvang kindvriendelijk zijn met alle denkbare voorzieningen. Toch doet het mij denken aan een attractiepark waar je niet zelf hoef te verzinnen wat leuk zou kunnen zijn om te gaan doen. Uiteraard zal de hoeveelheid fysieke ruimte die kinderen krijgen in de zin van vierkante meters en het aantal uren veelzijdig en inspirerend zijn, maar hoeveel ruimte krijgen ze nog voor het spelen met hun eigen speelgoed, zo lang als ze willen, op hun eigen manier, in hun eigen omgeving? Hoeveel ruimte – letterlijk en figuurlijk – gunnen we kinderen in hun eigen kamer, huis of buurt? Wat gebeurt er met de o zo belangrijke ruimte om te dwalen, om de eigen aard te ontwikkelen? Het is de vraag voor wie integrale opvang het beste is: voor bestuurders, boekhouders, politici, projectontwikkelaars, of de kinderen zelf?

Auteur: Marianne de Valck is eigenaar van Adviesbureau Spelen en Speelgoed, dat informatie over spelen en speelgoed vanuit pedagogisch perspectief biedt aan ouders, vrijwilligers en professionals.

Categories
Kinderopvang

Man in de kinderopvang: Alfonso Kootstra

Geplaatst op 22-08-2019

Alfonso Kootstra (35) werkte negen jaar voor een peutergroep op kinderopvang Prinses Juliana in Amsterdam, die inmiddels is overgenomen door organisatie De Kleine Wereld. Sinds anderhalf jaar is hij docent Zorg & Welzijn op ROC Amsterdam.

‘Een leuke jongen, hoor, alleen het is een man…’, stamelde een moeder toen ik als 24-jarige begon als groepsleider van haar peuter. ‘Die kan het ook’, antwoordde mijn vrouwelijke collega. Nog steeds heerst in Nederland het idee dat ‘peuterjuffen’ vrouw zijn. Ook mijn vrienden en familie reageerde verrast toen ik solliciteerde voor groepsleider op een kinderopvang. ‘We vragen iets méér van een collega’, stond vermeld in de vacature. Dat prikkelde mij. Ik had een opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener achter de rug, maar kwam moeilijk aan de bak. De ontwikkeling van kinderen interesseerde me en deze job gaf de mogelijkheid tot verdieping. Mijn collega’s, allemaal dames, waren gestructureerd, punctueel en verzorgend. Ikzelf was relaxter: als een jongen in de boekenkast klimt, dan wil hij gewoon klimmen. De stempel ‘drukke jongetjes’ vind ik dan ook niks, ik noem dat liever ‘energiek’. Als oplossing richtte ik dan een stoeihoek in, waar de kinderen hun energie in kwijt konden. Natuurlijk werd er dan sociaal gestoeid: slaan mag met een zacht kussen, niet met je handen. Chaos mag soms, als het maar weer herstelt in structuur. Ik merk dat vrouwen daar veel waarde aan hechten, aan structuur, en dat hebben kinderen nodig. Ik ben een dromer. Mijn collega’s leerden mij aanpakken, ik leerde hen losser zijn.

‘Kinderopvang draait om vertrouwen, niet om het man- of vrouw-zijn.’

We vulden elkaar prima aan. Dat er zo weinig mannen kiezen voor een baan in de kinderopvang, heeft een praktische en een biologische oorzaak. Praktisch omdat het nu eenmaal niet veel verdient en biologisch omdat bij het werken met jonge kinderen de verzorgende rol centraal staat. Je afvragen wat een huiltje van een baby betekent, dat is voor veel mannen te abstract. Daarnaast hebben we in de kinderopvang een flinke klap gehad na de Amsterdamse zedenzaak. De hele week na de bekendmaking heb ik alleen maar positieve feedback gehad van ouders, maar dat gold niet voor sommige van mijn mannelijke collega’s. Heel erg. De bekende gedragswetenschapper Lauk Woltring kwam ons een hart onder de riem steken. Hij zei: ‘Mannen, wij vormen vijftig procent van de wereld. Waarom zouden we binnen de kinderopvang ineens taboe zijn?’ Ik ben te gast geweest in het discussieprogramma Debat op 2 van de NCRV. Daar maakte ik een statement: morgen ga ik weer aan het werk als groepsleider, niet als man. Woltring pleit voor méér mannen in de opvang. Daar hoop ik ook op, maar de kinderopvang heeft een imagoverandering nodig. Het gaat niet zomaar om een opvang, maar om een instituut waar je je belangrijkste bezit naartoe brengt. Waar professionals werken die zodanig zijn opgeleid, dat ze op de ontwikkeling van je kind kunnen toezien. Na de zaak Robert M. merkte ik verandering. Maatregelen moesten zorgen voor professionalisering, maar sloegen soms door in handelen naar angst. Met meekijken over de schouder van pedagogisch medewerkers door camera’s op te hangen doe je ze tekort. Ik voelde me gebagatelliseerd. Wat ik heb geleerd van de situatie is dat het binnen de kinderopvang draait om puur vertrouwen. Ik bouwde dat op door transparant te zijn, met ouders te praten over hun kind. Ik ben gestopt als peuterleider omdat ik een nieuwe uitdaging wilde, dus ben ik een jaar gaan studeren voor docent Zorg en Welzijn. Maar als ik een uitdaging binnen de kinderopvang had gekregen, dan was ik mogelijk gebleven.’

Categories
Kinderopvang

Welkom in de kinderopvang

Voor veel organisaties is het een hele kluif om over voldoende personeel te beschikken. Maar dat zorgt er aan de andere kant voor dat juist belangstellenden de stoute schoenen aantrekken en de sprong in het diepe wagen. Zij maken een carrière switch, zeggen hun huidige baan op en starten in de kinderopvang.

Vooroordeel herzien
Ellen van Ruiven, werkzaam bij SK Nissewaard, is één van hen. Zij werkte 15 jaar bij een administratiekantoor en toen het bedrijf failliet ging kwam zij thuis te zitten. Na een aantal jaar ging ze schoonmaken, onder andere bij een kinderdagverblijf. “Ik raakte zo enthousiast over wat ik daar zag en kwam ook terug op mijn vooroordeel om je kind niet naar een kinderdagverblijf te brengen.” Zij startte aan de BBL-opleiding, waarbij je werk en leren combineert.

‘Je ziet nu dat er meer ruimte is om te starten in de kinderopvang, mits een leidinggevende hen die kans ook geeft’

Wat vooral naar voren komt bij medewerkers die de overstap gemaakt hebben, is dat zij vaak al langer met het idee speelden om iets met kinderen te gaan doen. De mogelijkheid deed zich echter niet voor. Er was geen werk of ze hadden bijvoorbeeld geen geschikte opleiding. Je ziet nu dat er meer ruimte is om te starten in de kinderopvang, mits een leidinggevende hen die kans ook geeft.

Ontwikkeling van het kind
Ook Evelien Hellental is nog iedere dag blij dat zij gestart is in de kinderopvang. Hiervoor werkte zij in de gehandicaptenzorg en ging het er vooral om het niveau van de cliënten te behouden: “Nu richt ik me juist op de ontwikkeling van kinderen en bied ik steeds nieuwe impulsen aan”. Het contact met ouders en collega’s wordt erg gewaardeerd en ook de genegenheid die ze van de kinderen krijgen, zorgt ervoor dat deze nieuwe pedagogisch medewerkers niet meer terug willen naar hun vorige functie.

‘Zij-instromers in de kinderopvang zijn zo gedreven deze kans met beide handen aan te grijpen, dat het net grote sponzen lijken!’

Grote sponzen
Juist omdat deze carrière switch zo bewust gemaakt wordt, zijn ze tijdens de opleiding ook erg leergierig. Zowel bij de BBL-opleiding als tijdens specifieke scholing, zoals een VVE-training. Dit ervaart Mireille David, als trainer bij de CED-Groep, zeker: ”Ze stappen binnen en weten nog vrij weinig over bijvoorbeeld het werken met Startblokken. Maar ze zijn zo gedreven deze kans met beide handen aan te grijpen, dat het net grote sponzen lijken!

Wie weet zorgen deze enthousiaste nieuwe pedagogisch medewerkers er ook voor dat het personeelstekort snel opgelost wordt.

Auteur: Mireille David

Categories
Kinderopvang

Hoe vergroot je het plezier in je werk?

Werken in de kinderopvang kan soms stressvol zijn. Onduidelijke arbeidsvoorwaarden, slechte communicatie en kind-leidsterratio’s die uit balans zijn worden allemaal genoemd als factoren die voor stress zorgen en het werkplezier kunnen verminderen. Om hier iets aan te doen zijn er de afgelopen tijd verschillende initiatieven ontwikkeld die het werkplezier binnen de kinderopvang proberen te vergroten. Eén van die initiatieven is de methode Plezier in Uitvoering van FCB.

Plezier in Uitvoering is ontwikkeld om professionals uit de kinderopvang te laten nadenken over hun werkdruk en werkplezier. Het boek bestaat uit drie delen: voor leidinggevenden, teams en werknemers. SKSG, een kinderopvangorganisatie in Groningen, werkt sinds 2015 volgens deze methode. Twee Senior Pedagogisch Medewerkers, Patricia Snip en Rudi Nijmeijer, zijn actief als werkpleziercoach. Als er in een team of groep op één van de locaties van SKSG knelpunten zijn, worden Snip en Nijmeijer gevraagd om een team te gaan coachen.

‘De samenwerking is positief veranderd. Dit is zo mooi om te zien!’

Rudi en ik hebben een plan van aanpak geschreven, en we gaan gemiddeld drie keer naar een team toe om te coachen’, zegt Snip. ‘Tijdens de eerste bijeenkomst vertellen we wat de methode inhoudt, we brengen de energienemers en energiegevers in kaart en we sluiten altijd af met een leuke oefening. Ik ga vervolgens in kaart brengen wat de grootste energienemer is en daar ga ik dan mee verder. Voor de tweede bijeenkomst krijgt de Senior Pedagogisch Medewerker van het team een opdracht van mij, en de derde bijeenkomst gaan we de verdieping in en gebruiken we een oefening die past bij het betreffende team. We hopen dat het team na drie bijeenkomsten het werkplezier weer terug heeft gevonden en met veel plezier aan het werk gaat.’

Werkpleziercoaches werken in principe met een team als geheel, maar het is ook mogelijk om maatwerk te leveren en een pedagogisch medewerker individueel te coachen. Zoals gezegd is Plezier in Uitvoering ook bedoeld voor leidinggevenden, die op deze manier hun ondersteunende rol in het bewaren van het werkplezier van hun werknemers kunnen verbeteren.

‘We hopen dat het team na drie bijeenkomsten het werkplezier weer terug heeft gevonden en met veel plezier aan het werk gaat.’

 Werkt de methode ook? Volgens Snip wel. ‘Ik coach een team van een locatie waar ik zelf niet werkzaam ben. In het team waar ik ben geweest als werkpleziercoach is er wel degelijk iets veranderd en met name hoe men met elkaar omgaat. Ze werken meer samen en er wordt meer hulp gevraagd aan de ander. De samenwerking is positief veranderd. Dit is zo mooi om te zien!’ Rudi Nijmeijer beaamt dit: ‘over het algemeen wordt onze coaching door de teams als positief ervaren.’

Plezier in Uitvoering is gratis te bestellen en te downloaden via de website van FCB, en bevat lesstof en oefeningen die gemakkelijk zijn toe te passen in het dagelijkse praktijk. Heeft u ervaring met deze methode? Vertel het ons! We horen graag uw ervaringen. Laat het ons weten via Facebook of Twitter.

Auteur: Jon Roozenbeek

Categories
Kinderopvang

Positief kijken naar kinderen: focussen op oplossingen in plaats van problemen

Karin Stoffers en Renske Groot zijn coaches bij Kare Training en Coaching met ervaring in de jeugdhulp en kinderopvang. In deze column delen ze een inspirerende ervaring, uit het werkleven gegrepen.

Stoffers en Groot maken gebruik van de NLP methodiek en Oplossingsgericht Werken. Groot: ‘Het geeft inzicht in hoe je waarneemt, hoe je deze informatie verwerkt en hoe je dit tot uitdrukking brengt in gedrag, emoties en taal. Bewustwording van deze vaak onbewuste processen geeft je de mogelijkheid om jezelf meer te sturen op een positieve manier. Met Oplossingsgericht Werken praat je over gewenste situaties. De focus ligt op oplossingen en niet op problemen. Dit leidt tot een positieve manier van werken.

Stoffers: Bij mij in de groep op een kinderdagverblijf, zit een jongetje van drie. Hij heeft in zijn korte leven al veel spanning meegemaakt en reageert vaak impulsief en boos. Wat heeft hij nodig als een ander kind hem frustreert, waardoor hij zijn hand heft om deze een klap te geven?

Voor mij een moment om heel alert te zijn. Ik zeg zijn naam, we hebben oogcontact en verder niks. Zijn hand gaat naar beneden en hij gaat ‘grommend’ verder met zijn spel. Na een poosje, als ik zie dat hij rustig is, ga ik naar hem toe. Ik vraag: ‘kom je even bij me zitten?’. Dat doet hij graag. Ik vertel hem wat ik zag. ‘Weet je wat ik nou zo knap van jou vind?’ Hij veert al iets op, is namelijk erg gevoelig voor complimenten. ‘Dat ik zag dat je heel boos werd en eigenlijk wilde slaan, maar je deed het niet!’. Hij straalt van oor tot oor: ‘ja, hè’, zegt hij.

Wat ben ik blij dat ik kan zien wat er wél goed gaat en dit terug kan geven aan het kind. Met Oplossingsgericht Werken praat je over gewenste situaties. Deze methodiek, waarbij je jezelf afvraagt: ‘hoe reageer ik als pedagogisch medewerker en wat doet dit met mij?’, komt onder andere terug in onze basistraining ‘Zo kan het ook! Effectief communiceren vanuit jezelf.’

Over de auteurs: Gastredacteuren Karin Stoffers en Renske Groot zijn coaches bij Kare Training en Coaching.

Categories
Kinderopvang

Wie regelt jouw salaris?

Afspraken over de hoogte van je salaris, het aantal uren dat je werkt, wanneer je vrij bent en wat er gebeurt als je ziek bent. Het is vastgelegd in je cao. Ook wel je arbeidsvoorwaardenpakket genoemd. De cao komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. 

Het voordeel van een cao?
Ten eerste wil je als werknemer weten wat je rechten zijn. Daarom vind je in de cao afspraken over je salaris, wanneer en hoeveel uur je werkt, wanneer je vrij bent, wat er gebeurt als je ziek bent, over scholing & pensioen en hoeveel vakantie je jaarlijks hebt etc. Deze afspraken gelden voor iedere werknemer in de kinderopvang. Wel zo eerlijk. Het zou veel tijd kosten om als je als werknemers zelf afspraken moet gaan maken met je werkgever. Het gaat vaak ook over ingewikkelde onderwerpen, zoals je pensioen. Daarom is er een cao.

Concurrentie
Als er geen cao zou zijn kunnen werkgevers met elkaar concurreren op loon. Dan wordt geld belangrijker dan kwaliteit. En moeten werkgevers goed op je hoede zijn van wat andere ondernemers doen. En werkgevers zouden dan met elke werknemer apart afspraken moeten maken over de arbeidsvoorwaarden. Dat kost enorm veel tijd.

Vakantiegeld
Het is van belang dat iedereen zich aan de cao-afspraken houdt. Zowel werknemer als werkgever hebben die plicht. Ook hier kan FNV een rol spelen. Je kan altijd bij de vakbond aankloppen als je wilt weten of je wel of geen recht hebt op iets. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld. In de cao is geregeld (artikel 6.1) dat een werkgever verplicht is om in mei het vakantiegeld uit te betalen. Soms horen wij van werknemers dat zij dit niet, of in delen ontvangen. Maar vakantiegeld is een recht en daar mag op geen enkele manier van worden afgeweken. Gebeurt dit wel? Dan kunnen wij er samen met jou voor zorgen dat het alsnog wordt uitbetaald. Als je snel wilt uitzoeken wat je rechten en plichten zijn download dan de app, cao kinderopvang.

Nieuwe cao Kinderopvang
Als cao-onderhandelaar bij FNV Zorg & Welzijn onderhandel ik met werkgevers uit de Kinderopvang over jouw cao. De huidige cao Kinderopvang loopt tot 1 januari 2018, dus na de zomer beginnen we met de voorbereidingen van de nieuwe cao. Wil je meebeslissen over wat je belangrijk vindt in jouw cao? Dat kan. Als lid van de FNV word je betrokken bij de cao onderhandelingen. Nog niet lid? Wordt het dan meteen op fnv.nl. Want wij onderhandelen namens onze leden en hoe meer dat er zijn hoe groter onze stem. Samen sta je nou eenmaal sterker.

Over de auteur: Ilse van der Weiden Bestuurder FNV Zorg & Welzijn