Categories
Kinderopvang Bezoekers

De gelukkige baby

Dit bericht is een uittreksel van het hele artikel uit KindVakMagazine 2-2021. Lees hem hier volledig!

Breng je je kersverse aanwinst binnen het gezin naar de kinderopvang, dan wil je uiteraard als ouder of verzorger dat jouw baby zich daar gelukkig voelt. In de praktijk blijkt daar niet heel veel voor nodig te zijn, als professionals zich bewust zijn van hun aanpak.

ONVERDEELDE AANDACHT

De professionalisering voor pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, heeft een toevlucht genomen en dat juicht ieder­een toe. De opvang voor baby’s moet serieus genomen worden. Voorkom dat de allerjong­sten als ‘aantallen’ gezien worden, als aan­tallen waarmee geschoven wordt zodat de beroepskracht-kindratio klopt.

Wie voor een babygroep kiest, die weet dat sommige elementen daarbij tijd kosten. Denk bijvoorbeeld aan het ‘flessen’. Je moet hier geduld voor hebben en het niet als belemme­ring zien dat dit nu eenmaal tijd kost. Maak gebruik van dit soort momenten om een baby een-op-een aandacht te geven.

Als je naar baby’s kijkt, dan worden zij echt gelukkig als ze deze kwalitatieve aandacht krijgen. ‘Onverdeelde aandacht’, zoals dit ook wel door de kinderarts en pedagoog Emmi Pikler genoemd werd. Deze onverdeel­de aandacht kan je geven door de tijd te ne­men als je een gesprekje voert, een kiekeboe spelletje speelt of een babymassage geeft. Op die manier kunnen baby’s emotioneel even bijtanken en dat hebben deze jonge kin­deren nodig. Het helpt als je hier iedere dag bewust de tijd voor neemt en dit opneemt in de dagplanning.

TOPSPORT

De Universiteit van Utrecht en Sardes heb­ben samen een babyhandreiking geschreven waarin tips staan voor pedagogisch mede­werkers om de educatieve opvangkwaliteit te verbeteren.

De tips zijn ingedeeld in vier categorieën: be­wegingsruimte en inrichting, vroege taalon­dersteuning, ondersteunen van exploratie en spel en contact maken tussen kinderen.

Een opvallend item in deze handreiking is de vermelding dat uit de LKK (Landelijke Kwa­liteitsmonitor Kinderopvang) blijkt dat er kwaliteitsverschillen zijn tussen de opvang in horizontale en verticale groepen. Zo is de emotionele en educatieve kwaliteit van ba­by’s en dreumesen in horizontale groepen hoger dan in verticale groepen. Dit komt on­der meer omdat het voor pedagogisch mede­werkers lastiger is om bij alle kinderen goed aan te sluiten, als de leeftijdsgroepen gevari­eerd zijn. Het werken op een verticale groep, wordt daarom ook wel als ‘topsport’ gezien, want het is hard werken om alle kinderen in de groep voldoende aandacht te geven en ze daarbij ook nog te stimuleren in hun ontwik­keling.

ONDERLINGE ONTMOETING

Een uitdaging bij het werken met baby’s, is rekening houden met de onderlinge ontmoe­ting tussen kinderen. Medewerkers van ver­ticale groepen maken zich vaak zorgen over de veiligheid van de baby’s en zijn daardoor geneigd ze af te schermen van de rest van de groep. Als je zorgt voor een afgebakende plek op de grond, waar baby’s rustig kunnen liggen en met elkaar in contact komen, dan biedt je al deels ruimte voor deze onderlin­ge ontmoeting. Om ook met oudere kinderen in contact te komen, kan je het ‘Singeruurtje’ inzetten. Hierbij zit je als professional samen met de baby’s op de grond, op een plek in de ruimte. Een plek het liefst tegen de muur, zodat je uit de loop zit maar wel in de groep. Je kan baby’s dan beschermen als dat nodig is en je geeft alle kinderen in de groep op die manier de kans elkaar onderling te ontmoe­ten.

BEWUSTE AANPAK

Heb je een babygroep of verticale groep waarin je ook baby’s opvangt, neem dan als team de tijd om met elkaar te bespreken wat jullie nog kunnen aanscherpen om ervoor te zorgen dat alle baby’s zich gelukkig voelen. Door bewust na te denken over de aanpak en afspraken met elkaar te maken over de opvang van deze jonge kinderen, zorg je er­voor dat baby’s en hun ouders of verzorgers gelukkig zijn met de opvang die jullie bieden.

Auteurs: Mireille David, CED Groep en Marije Magito, Het Jonge Kind Centrum

Categories
Primair onderwijs Bezoekers

Geluk voor ieder kind: jij doet er toe

Dit artikel is een uittreksel uit KindVakMagazine 2-2021. Ook benieuwd naar tip 2 en 3? Lees ze hier helemaal!

Geluk, het gaat niet alleen over huppelend naar school gaan of vrolijk naar de kinderopvang. Gelukkig zijn is het mooiste om een kind te leren en waar het écht om gaat. Wendy ging op zoek naar geluk in de klas en opvang en deelt deze tips met jou.

TIP 1: MINDFULNESS

In onze steeds veranderende volle maat­schappij krijgen ook kinderen het steeds drukker. Het lijkt wel of kinderen altijd ‘aan’ staan en de ‘pauzeknop’ vaak wordt verge­ten. Daarom wordt Mindfulness steeds meer toegepast op scholen en de buitenschoolse opvang.

Sabrine Jongmans – van Oort, leerkracht en kinderyoga docent vertelt: ‘Bewuste rust­momenten lijken schaarser te worden en zijn hard nodig. Mindfulness voor kinderen is van zoveel meerwaarde. We werken in deze tijd veel met ons hoofd terwijl je lichaam vertelt hoe het met jou gaat. Door Mindfulness leren kinderen gedachten, gevoelens en sensaties steeds eerder op te merken en hier mee om te gaan. Het zelfvertrouwen groeit, de veer­kracht vergroot, focus en concentratie nemen toe, (buik)pijnen kunnen soms verdwijnen als sneeuw voor de zon, omgaan met toetsstress lijkt gemakkelijker te worden en het geluksge­voel neemt toe. Daar wordt iedereen blijer en gelukkiger van.’

Met kinderen kun je spelenderwijs oefenen, dit kan je als leerkracht of PM’er zelf doen of nodig een yogadocent uit voor een proefles. Sabrine: ‘De allereerste keer is het misschien even wennen, dit soort oefeningen hebben kinderen vast nog niet gedaan. Maar na een aantal keren is het een onderdeel van de les­dag. Wanneer ik voor de klas sta vragen de kinderen: ‘Juf, doen we vandaag weer een ‘yogadutje’?’

Een aantal voorbeelden voor in de klas of op de groep:

1. Spaghetti oefening

Je lichaam kun je maken als harde spaghet­ti, zoals je deze koopt in de winkel. Van die lange harde slierten die ook heel gemakkelijk breken. Maar als je spaghetti in de pan doet, dan beweegt het helemaal mee en wordt het zacht. Je kunt je lichaam maken als harde spaghetti (adem maar eens diep in, span al je spieren aan… je handen, vingers, armen, buik, billen, benen, voeten, tenen, schouders en zelfs je gehele gezicht) en daarna ga je lek­ker in dat warme water en word je helemaal zachte spaghetti. Adem dan maar eens lang uit en laat alle spieren in je lichaam ontspan­nen en zacht worden. Na een aantal keren ‘spaghetti slierten’ te zijn is er meer rust en ontspanning in het lichaam.

2. Voorlezen

Relaxkids heeft mooie verhalen die je ge­makkelijk tussendoor kunt voorlezen. Laat de kinderen zelf een lekker plekje kiezen waar ze prettig liggen of zitten en nodig ze uit hun ogen te sluiten. Vertel of lees rustig een ver­haal voor waar visualisaties een grote rol spe­len. Aan het einde rek, strek en geeuw je even lekker met zijn allen en de energie is weer wat opgeladen.

3. Dierenoefening

Loop eens zo lang als een giraffe door de ruimte. Rek alles uit en maak je zo groot mo­gelijk. Loop op je tenen, rek je benen, strek je buik, nek en neem je armen, handen en vin­gers zo lang mogelijk mee de lucht in. Daarna kruip je als een muisje zo klein mogelijk in een veilig warm holletje. Deze houding wordt de ‘kindhouding’ genoemd. Benieuwd naar meer oefeningen of meer we­ten over Mindfulness voor kinderen? Neem eens een kijkje op deze site of volg Sabrine op Instagram

Auteur van dit artikel is Wendy Meerbeek, vaste redacteur en eigenaar van Meersocial.nl.

Categories
KindVak 2022 Bezoekers KindVak 2022

KindVak TV!

Dit artikel is afkomstig uit KVM2-2021

Het afgelopen jaar heeft ‘het online event’ een enorme vlucht genomen, uit pure noodzaak. En er zijn hele mooie dingen ontwikkeld, waaruit blijkt dat kennisoverdracht heel goed via internet kan. Dus je educatie op peil houden, dat gaat wel lukken. Maar hoe gezellig is die digitale koffie? En mis jij ook de toevallige ontmoeting tijdens de lunch, waardoor je nog extra geïnspireerd wordt?

Gelukkig zijn de vooruitzichten goed en komt de tijd dat we elkaar wel weer echt kunnen zien en spreken steeds meer binnen handbereik. Ik denk dat de eerste evenementen meer als reünie zullen voelen! Maar wat gaat er gebeuren met al die online ontwikkelingen?

KindVak gaat beide werelden combineren. Wij kijken enorm uit naar ons live event in januari 2022. Noteer de datum alvast: 13 – 14 – 15 januari.
In de toeloop naar het evenement introduceren wij KindVak TV: een online platform met branche brede discussies over actuele onderwerpen. Een soort ‘Op1’ voor de kinderprofessional.

Daarnaast bieden we op KindVak TV ook ruimte voor bedrijfsfilms van partners die oplossingen bieden voor de behandelde thema’s. Ook sessies die gegeven worden tijdens de beurs kun je op ons YouTube kanaal later terugkijken. Kortom, gelukkig in januari 2022 weer live, maar online kun je straks het hele jaar lang kijken, vergelijken en leren!
Heb jij een actuele vraag of probleemstelling voor KindVakTV?
Mail voor 11 mei naar: gerbrig@conexpo.nl en wie weet wordt
jouw vraag wel door onze professionals beantwoord!

Categories
KindVak 2022 KindVak 2022

Op naar de live ontmoeting!

Wij kijken er naar uit om jullie weer live te ontvangen! En met alle ontwikkelingen van nu hebben wij er ook alle vertrouwen in dat we dit op 13-14-15 januari 2022 weer kunnen doen. Daarom zijn we vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen van KindVak 2022.

Dit enthousiasme wordt gelukkig gedeeld door de branche, met al inschrijvingen van een tiental exposanten. Daarnaast laten we ons – gesteund door onze adviesraad – ook informeren over de laatste ontwikkelingen in de branche. Kinderopvang en onderwijs staan door de huidige omstandigheden flink in de belangstelling van overheid en bedrijfsleven. Dit betekent groeikansen, en die willen wij graag in ons workshop- en seminarprogramma integreren. Zodat jij met een bezoek aan KindVak 2022 straks weer helemaal op de hoogte bent.

Wil je er bij zijn als exposant? Dat kan! De inschrijving is open en tot 1 maart profiteer je nog van het vroegboektarief. Mail naar gerbrig@conexpo.nl voor meer informatie.

Categories
KindVak 2020

Organisatie KindVak in nieuwe handen

De organisatie van de vakbeurs KindVak gaat per maart 2020 over in nieuwe handen. Huidige organisator Wim Koemans geeft het stokje door aan Gerbrig Reitsma.


KindVak is op een punt gekomen dat het een groter team nodig heeft om verder te groeien. En dat is precies wat Gerbrig biedt, aldus Wim. Zijn organisatiebureau, ConExpo, gaat in zijn geheel over naar de nieuwe organisator en verhuist naar Den Bosch.


Het nieuwe team heeft vertrouwen in de toekomst. “Wim laat een beurs achter die staat als een huis. KindVak heeft altijd goed in weten te spelen op de laatste ontwikkelingen in de branche en is daardoor een goedbezochte beurs gebleven. Dat is een mooi fundament waarop wij graag doorbouwen!”


Naast de organisatie van haar eigen titel KindVak gaat ConExpo ook dienstverlening op het gebied van beurs organisatie aanbieden. “Bijvoorbeeld aan brancheverenigingen, die zelf wel de inhoudelijke kennis hebben, maar niet de ervaring in het organiseren van een beurs. Dat gedeelte kunnen wij ze uit handen nemen, zowel op sales, marketing als operationeel gebied.” aldus Gerbrig.

Categories
KindVak 2020

Een 25 jarig jubileum in een fantastische ambiance

Sinds 1995 is KindVak hèt ontmoetingspunt voor vraag en aanbod van kennis, diensten en materialen voor professionals die met kinderen werken. Wie met kinderen werkt heeft gekozen voor een beroep dat bijdraagt aan de vorming van onze toekomst. Professionals uit basisonderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg zijn dagelijks in de weer om kinderen te helpen op hun weg naar volwassenheid. Door te leren, te begeleiden en te zorgen. Binnen huidige ontwikkelingen zien we een steeds sterkere samenwerking tussen deze 3 basisvaardigheden om te komen tot op maat gemaakte ontwikkelarrangementen zodat een kind kan ontwikkelen naar wie het zelf is en wil zijn.


KindVak biedt al 25 jaar inspiratie, kennis en ervaring en is daarmee een belangrijk medium voor alle kindprofessionals. Met een 2 jaarlijks event, een digitaal vakblad (KindVak Magazine) en regelmatige ‘roadshows’ houdt KindVak je op de hoogte van alles wat kindvakkundig van belang is.


De jubileum-editie van januari 2020 bewees opnieuw dat het werken met kinderen te maken heeft met een groeiende behoefte naar kennis, diensten en materialen. Met een extra beurshal groeide het event met 20% in oppervlakte en met 25% in bezoekersaantallen. Iets meer dan 5000 professionals bezochten KindVak en namen deel aan de diverse workshops. Sommigen kwamen zelfs 2 dagen op bezoek om zoveel mogelijk workshoptitels te kunnen scoren. Wij als organisatie zijn erg blij met deze resultaten en met de vele positieve reacties die wij ontvingen van bezoekers en deelnemers en kijken nu al uit naar de editie 2022 (13, 14 en 15 januari) in Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

Categories
Algemeen Algemeen

Felle discussies over ventilatie schoolgebouwen

PO-Raad, VO-raad en Ruimte-OK hebben een gezamenlijke handleiding geschreven over het ventileren van schoolgebouwen in coronatijd. Nu de herfst en de winter in aantocht zijn is dit ex­tra van belang, want in de koudere jaargetijden zullen veel ramen in schoolgebouwen en kinder­dagverblijven vaker dicht zijn. Is er dan voldoende corona-vrije lucht beschikbaar in het gebouw?

De discussie over corona en voldoende venti­latie lijkt op een fikse strijd uit te lopen, waar­bij veel deskundigen tegenover elkaar staan. De discussie betreft vooral de opening van de middelbare scholen, die meestal groter zijn dan basisscholen en kinderdagverblijven. Grotere aantallen leerlingen zitten opeenge­pakt en moeten steeds massaal verkassen van het ene naar het andere lokaal, vaak zon­der mondkapjes.

In de kinderopvang en bij basisscholen speelt dit minder. Niet alleen omdat zij kleiner van omvang zijn, ook omdat kinderen onder de tien jaar minder risico lopen zelf ziek te wor­den of anderen te besmetten met Covid-19. Er zullen her en der wel uitbraakjes zijn, waar­door scholen (even) helemaal of gedeeltelijk moeten sluiten, maar een snelle reactie van het management kan de schade beperken.

Volgens onderzoek van EenVandaag is ruim 80 procent van de medewerkers op basis­scholen dan ook weer met vertrouwen naar school gegaan. Wel maken schoolleiders zich zorgen, zo blijkt uit een enquête van de Alge­mene Vereniging van Schoolleiders (AVS).

Op 15 procent van de scholen zijn er bij de schoolleiders ‘zorgen’ over ventilatie en lucht­kwaliteit en 44 procent maakt zich ‘enigszins zorgen’. Wel heeft bijna 60 procent van de scholen de ventilatie conform de regels in het Bouwbesluit op orde, 32 procent is nog bezig met een inventarisatie en 11 procent krijgt het niet op orde.

KRITIEK

Basisscholen en integrale kindcentra (ikc’s) maken ook deel uit van het onderzoek dat onderwijsminister Arie Slob heeft gelast naar de veiligheid van ventilatie in schoolgebou­wen in relatie tot de verspreiding van corona. Slob heeft op 18 augustus snel Doekle Terp­stra van Techniek Nederland tot voorzitter be­noemd van het nieuwe Landelijk Coördinatie­team Ventilatie op Scholen (LCVS).

Techniek Nederland had namelijk grote kritiek op het RIVM. Het RIVM heeft begin augustus stilzwijgend de ventilatierichtlijn voor grote gebouwen aangepast. Het advies is nu om waar mogelijk zoveel mogelijk verse lucht toe te voeren in systemen die gebruikmaken van recirculatie. Aanleiding is het onderzoek van het aantal besmettingen in een verpleeghuis in Maassluis. Techniek Nederland is verrast door het stilzwijgend wijzigen van de ventila­tierichtlijn door het RIVM en riep op tot grote­re transparantie.

‘Deskundigen vinden dat het RIVM te weinig aandacht heeft voor verspreiding van het coronavirus via aerosolen.’

Daarnaast vinden veel deskundigen dat het RIVM te weinig aandacht heeft voor versprei­ding van het coronavirus via aerosolen, klei­ne, zwevende druppels die mensen uitstoten bij spreken, zingen en niezen. Er is internati­onaal steeds meer aanleiding om ook deze aerosolen te verdenken van het overbrengen van het coronavirus.

Het LCVS vormt een tijdelijk werkverband van onder meer met daarin onder meer de VNG, PO-Raad en VO-raad en GGD-GHOR, die gezamenlijk ‘moeten zorg dragen voor veilige ventilatie op elke school’. Doel is om lokale samenwerking en oplossingen te sti­muleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld over de voortgang. Dat beeld moet op 1 oktober beschikbaar zijn.

TWIJFELS

Echter, ook over de werking van het LCVS is discussie ontstaan. Het coördinatieteam moet alleen kijken of de ventilatie in schoolgebou­wen voldoet aan de ventilatienormen van het Bouwbesluit. Maar of dit de juiste aanpak is, daarover bestaan twijfels. Het Bouwbesluit is een verzameling normen waaraan alle gebou­wen moet voldoen. Volgens experts zijn deze maatregelen niet toegespitst op het voorko­men van verspreiding van infectieziekten.

‘Het Bouwbesluit is niet ontworpen om te beschermen tegen ziektes die zich door de lucht verspreiden.’

‘Het Bouwbesluit is niet ontworpen om te beschermen tegen ziektes die zich door de lucht verspreiden’, stelt Martijn de Riet, die organisaties advies geeft over het Bouwbe­sluit. En Philomena Bluyssen, professor bin­nenklimaat aan de TU Delft, beaamt dat. ‘De ventilatienormen voor schoollokalen zijn op­gesteld zodat kinderen niet duf worden en goed kunnen leren. Of die richtlijnen ook wer­ken om het virus uit de lucht te halen, is nog maar de vraag.’

ADVIEZEN

De ventilatiediscussie zal de komende twee maanden zeker nog fel worden gevoerd. Tot meer duidelijkheid is ontstaan, doen we het daarom met het advies dat eind augustus door Ruimte-OK, PO-Raad en VO-raad is op­gesteld:

Lucht lokalen en andere ruimtes meer­dere keren per dag door ramen en deu­ren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten.

Vermijd recirculatie van lucht binnen één gemeenschappelijke ruimte, waar meer­dere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn. Het gaat hier dan niet om recirculatie van lucht tussen verschillen­de ruimtes.

Vermijd verder het ontstaan van lucht­stromen door mobiele (zwenk)ventila­toren en airco’s in gemeenschappelijke ruimtes. Zorg dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat.

Laat indien mogelijk de ventilatie zo veel als mogelijk in de hoogste stand aanstaan. Als er sprake is van CO2-ge­stuurde ventilatie pas dan tijdelijk de in­stellingen van het systeem aan zodat in de hoogste stand geventileerd wordt.

Laat na het gebruik van het lokaal de ventilatie een tijd na draaien en in de ochtend voor gebruik eerde opstarten zodat bij aanvang van de lessen het lo­kaal goed geventileerd is.

Indien sprake is van recirculatie van ventilatielucht in dezelfde ruimte dient het gebruik van een dergelijk ventila­tiesysteem vermeden te worden zoals aangegeven in de LCI-richtlijn van het RIVM. Overleg met een expert en/of uw installateur wat eventuele ongewenste neveneffecten kunnen zijn voor het bin­nenmilieu bij het uitschakelen van venti­latie in het klaslokaal.

Voor een volledig overzicht van richtlijnen rondom ventilatie, hou de protocollen en handreikingen van RIVM, Rijksoverheid en Ruimte-OK in de gaten. De handreiking van Ruimte-OK geeft praktisch aan hoe een school in kaart kan brengen of aan de mi­nimale verplichtingen van het Bouwbesluit wordt voldaan (minimaal niveau voor veilig heropenen van de scholen) en wat aanvullend kan worden gedaan om het ventilatieniveau op het niveau van de GGD-gezondheidsricht­lijn te brengen.

Ruimte-OK fungeert verder als helpdesk bij inhoudelijke vragen over het omgaan met ventilatie-installaties. De helpdesk is bereik­baar via telefoonnummer 085-130 40 36. Of stuur een mail naar: info@ruimte-ok.nl

LINKS

www.lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/corona­virus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-le­ven/ventilatie-in-gebouwen

www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-co­ronavirus-en-het-gebruik-van-ventila­tie-verwarming-en-koeling-op-scholen

Auteur: Aart Verschuur is redacteur van KindVak Ma­gazine

Categories
Kinderopvang

Kinderopvang telt nu echt mee

Het coronavirus blijft nog rondwaren. De verwachting is dat we minstens een jaar rekening moeten houden met lokale uitbraken en ons leven dus moeten aanpassen vanwege besmettingsgevaar. Iedereen moet als het even kan voor­al blijven thuiswerken, zo heeft minister-president Rutte opgeroepen. Ook dan blijft kinderopvang van wezenlijk belang.

De wekenlange lockdown in maart en april en het gedwongen thuiswerk heeft duidelijk gemaakt dat in veel gezinnen de spanningen toenamen. Kinderopvang en scholen moch­ten alleen kinderen van ouders in essentiële beroepen opvangen, andere ouders raakten onthand en voelden aan den lijve (opnieuw) hoe belangrijk kinderopvang is.

‘Nu de waarde van kinderopvang voor iedereen duidelijk is, vraagt de politiek zich meer en meer af waar goede kinderopvang aan moet voldoen.’

Zo sprak ik een huismakelaar die noodge­dwongen haar vierjarig zoontje mee moest nemen naar huisbezichtigingen door poten­tiële kopers. Hup op de achterbank en hup, mee het huis in. Bij andere gezinnen namen de spanningen rond man/vrouw-verhoudin­gen toe. Allebei thuis werken klinkt mooi, maar hoe verdeel je onderling niet alleen de beide werktijden goed, maar ook de zorg voor de kinderen?

UITGEBREID BEDANKT

Ook de politiek is helemaal om en ziet het enorme belang van goede kinderopvang nu in, zelfs de twijfelaars. En een niet-twijfelaar als premier Mark Rutte, voor wie kinderop­vang nooit belangrijk genoeg was om te noe­men, heeft in zijn corona-persconferenties uitgebreid de kinderopvang bedankt voor de noodopvang tijdens de crisis. Hetzelfde geldt voor koning Willem-Alexander en ex-staats­secretaris voor kinderopvang Tamara van Ark.

Nu de waarde van kinderopvang voor ieder­een duidelijk is, vraagt de politiek zich meer en meer af waar goede kinderopvang aan moet voldoen. Hoe helpen we ouders en jon­ge kinderen het best?

BELASTINGAFFAIRE

Dwars door corona heen lopen twee andere zaken: allereerst de affaire rond de kinderop­vangtoeslagen. De Belastingdienst heeft ou­ders jarenlang geteisterd door ze onterecht te verdenken van fraude met kinderopvangtoe­slagen, deels trouwens op druk vanuit de po­litiek zelf, die de burger in principe wantrouwt en daarom bij de invoering heeft gehamerd op ‘fraudevrije’ toeslagen.

Het systeem van kinderopvangtoeslagen via de Belastingdienst is inmiddels vrijwel on­houdbaar geworden, nadat media (Trouw en RTL Nieuws) en Kamerleden (Omzigt en Leijten) zich als terriërs in de affaire hebben gebeten.

Wat ook speelt, zijn de problemen in het pri­mair onderwijs. Werkdruk, personeelstekor­ten en achterblijvende prestaties van zowel het onderwijs als de leerlingen. Nederland daalt al jaren op de internationale lijstjes van onderwijskwaliteit, de achterstanden van leerlingen nemen toe en de succesvolle voorschoolse educatie die de kinderopvang aanbiedt, wordt vaak weer teniet gedaan in de eerste twee jaren van de basisschool. Van ‘kansen voor iedereen’ is geen sprake.

ONTWIKKELINGSKANSEN

De huidige stand van zaken heeft geleid tot twee bijzondere rapporten en een kabinets­brief, die net voor de zomer verschenen. Al­lereerst is er een groot ambtelijk onderzoek geweest naar het toeslagenstelsel, in het IBO-rapport Deeltijdwerk. Hierin zijn een aan­tal beleidsopties rond kinderopvang opgeno­men. De belangrijkste is dat het kabinet wil onderzoeken hoe crèches en gastouders in de naaste toekomst met publiek geld betaald kunnen worden in plaats van via vergoedin­gen aan ouders.

IBO staat voor interdepartementaal beleids­onderzoek, de onderzoeken worden gebruikt bij toekomstige kabinetsformaties. Het rap­port is naar de Tweede Kamer gestuurd, begeleid door een kabinetsbrief van de mi­nisters Van Engelshoven (onderwijs) en Kool­mees (sociale zaken) en (nu ex-)kinderop­vangstaatssecretaris Van Ark (sociale zaken). In de brief nemen ze feitelijk afscheid van het toeslagenstelsel.

‘Het kabinet wil concrete scenario’s ontwikkelen voor alternatieve inrichtingen van het stelsel voor ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen.’

Het kabinet wil concrete scenario’s ontwik­kelen voor alternatieve inrichtingen van het stelsel voor ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen, schrijven de bewindsperso­nen. Een verbeterd stelsel stimuleert ouders om actief te blijven op de arbeidsmarkt, ont­zorgt ouders en is eenvoudiger en beter uit­voerbaar. Bovendien kan een ander stelsel mogelijk extra betekenis krijgen voor de ont­wikkeling van kinderen.

VIER SCENARIO’S

Meteen zijn ambtenaren daarop aan de slag gegaan om te onderzoeken wat de mogelijk­heden zijn voor een ander stelsel. Zij hebben de scenariostudie vormgeving kindvoorzie­ningen (SVK) gemaakt. Het is een tussen rapportage, het definitieve rapport verschijnt deze winter, die inzicht geeft over de voor- en nadelen van vier scenario’s voor toekomstige kindvoorzieningen.

De scenariostudie gaat over de voorzienin­gen voor (ouders van) kinderen van 0 tot 12 jaar en heeft betrekking op verlof, kinderop­vang én het primair onderwijs. Belangrijke uitgangspunten zijn:

• de ontwikkeling van het kind staat voorop

• voldoende keuzevrijheid

• jonge gezinnen worden zoveel mogelijk ondersteund in de combinatie arbeid en zorg

• stimulering van arbeidsparticipatie van vrouwen, minder deeltijdwerk

• eenvoudig stelsel

METEEN AFGEBLAZEN

In scenario Nul verandert er niets aan de huidige situatie. Dit wordt meteen afgebla­zen, het heet niet voor niks Nul. In scenario 1 staan alternatieven voor de huidige kinderop­vangtoeslag. Het moet allemaal eenvoudiger. Dit scenario gaat uit van financiering via een uitvoerder in plaats van de ouders, denk aan DUO. Maar met dit scenario bieden we kin­deren nog geen betere ontwikkelkansen en het levert ook geen hogere kwaliteit van het basisonderwijs op.

Interessanter zijn daarom scenario’s 2 en 3, vindt ook het kabinet. Het tweede scenario moet de toegankelijkheid van de kindvoorzie­ningen vergroten. Het beoogt de ontwikkeling van kinderen en het combineren van werken en zorgen voor alle ouders te bevorderen. Hierbij gaat het om een aantal gratis dagde­len/dagen en een betere aansluiting van kin­deropvang op het primair onderwijs.

De meest vergaande ideeën, in scenario 3, gaan richting een integrale kindvoorziening. Dan vindt er meer samenwerking tussen – of zelfs een integratie – van onderwijs en kinder­opvang plaats. Dit moet de ontwikkeling van kinderen optimaliseren, de toegankelijkheid van kinderopvang voor alle gezinnen borgen en daarmee de arbeidsparticipatie verhogen.

ALGEMEEN TOEGANGSRECHT

Scenario 3 betekent een algemeen toegangs­recht tot kinderopvang voor alle kinderen. Het richt zich op sluitende dagarrangementen voor kinderen in verschillende leeftijdsgroe­pen (0-6 jaar en 6-12 jaar). Dit scenario sluit helemaal aan op voorstellen van het platform Toekomst van Arbeid, die ook deze zomer het licht zagen. Het platform is een samenwer­king van topfiguren uit onderwijs, kinderop­vang én werkgevers. Zij willen toe naar een voorziening voor kinderen van 0-6 jaar (de speelleerschool) en een brede school voor kinderen van 6-12 jaar.

Een van de aanbevelingen is breed toegan­kelijke kinderopvang, twee dagen in de week voor alle kinderen van nul tot zes jaar. En een brede schooldag, waarin onderwijstijd en op­vangtijd flexibeler in elkaar overlopen, met 840 uur onderwijstijd en 360 uur brede talen­tontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De brede-schooldag moet ook ouders in staat te stellen werk- en zorgtaken beter te combineren. Kortom, de kinderopvang is vol­op in beweging. En niet alleen door corona.

Auteur: Aart Verschuur is redacteur van KindVak Ma­gazine

Categories
Kinderopvang

De gelukkige pm’er

Wie wil er nu niet gelukkig zijn? Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn over het al­gemeen erg gelukkig met hun werk. Vooral het contact met kinderen, geeft hen veel voldoening.

CONTACT MET KINDEREN

Als je pedagogisch medewerkers vraagt, waarom zij voor het vak gekozen hebben, dan geeft het merendeel aan, dat zij het contact met kinderen het allerleukst vinden. Sommi­gen kiezen er bewust voor om met de aller­jongsten te werken en anderen kunnen hun ei meer kwijt, op een bso met oudere kinderen.

WAARDERING VOOR HET WERK

De waardering voor het werk draagt ook bij aan het geluksgevoel. Deze waardering krij­gen pm’ers vooral indirect van de kinderen. Maar bijvoorbeeld ook door een opmerking van een beleidsmedewerker. En als ouders hun waardering laten blijken, dan voelt dit voor pm’ers goed.

BIJDRAGE AAN DE ORGANISATIE

Verder blijkt dat de leidinggevende ook een grote rol speelt in het geluksgevoel. Het mee­denken over het aanbod voor de kinderen, wordt daarnaast erg gewaardeerd. Juist om­dat de meeste medewerkers een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van kinde­ren, is het belangrijk dat het aanbod aansluit bij het niveau en de interesses van de eigen groep.

FIJNE COLLEGA’S

Daarnaast moet de samenwerking met col­lega’s plezierig zijn, om je gelukkig te voelen. Als aan al deze voorwaarden voldaan wordt, dan zie je dat pm’ers vaak jarenlang bij de­zelfde organisatie werken en zich daar erg gelukkig bij voelen.

Auteur: Mireille David is werkzaam bij de CED-groep als adviseur voor de kinderopvang en het on­derwijs en auteur van het boek De gelukkige pm’er. Daarnaast is zij redacteur van KindVak Magazine.

Categories
Kinderopvang

Nieuwe tijden, nieuwe ontwikkelingen

In maart van dit jaar veranderde onze wereld compleet. Een crisistijd waarin kinderopvangcentra moesten sluiten en er veel vragen maar geen antwoorden waren. Een tijd die er ook voor zorgde dat we, ondanks de fysieke afstand, zo dicht bij elkaar stonden. Want, ondanks alle veranderingen en onzekerheid levert deze periode ook iets moois op.

 

Renate, algemeen manager kinderopvang De Kresj in Wijk bij Duurstede

‘Wat de situatie ook is, we kunnen het aan!’

‘Ondanks de opschudding van het bericht dat de kinderopvang per direct moest sluiten en de dreiging van corona, stond ons team er de volgende dag om de opvang vorm te geven. Om en om draaiden ze diensten en de rest werd vanuit huis geregeld, wat fijn was voor medewerkers met kinderen. In deze situaties moet je er voor elkaar zijn.’

‘De opvang voor schoolgaande kinderen heeft ook bij De Kresj plaatsgevonden. Zo konden we leerkrachten ontzien van deze opvang. Ook voor de kinderen was het fijn.’

 

Creativiteit in coronatijd
‘Als manager leer je creatief omgaan met nieuwe situaties. Zo ontvangen we geen ouders in ons pand. Dit was even wennen maar het werkt prettig. We zijn in overleg of we deze manier van halen en brengen moeten aanhouden of dat we versoepeling gaan aanbrengen. Zo ook kijken we opnieuw naar de grootte van de groepen. De fysieke rondleidingen zijn vervangen door een filmpje. We hebben ouders betrokken en geïnformeerd en dat heeft gezorgd voor veel begrip en ondersteuning.’

Nancy, algemeen manager kinderopvang De Harlekijn in Leersum

‘Het belang van de kinderen staat altijd voorop’

 

‘Vanaf het eerste moment was zichtbaar hoe flexibel we binnen onze kinderopvang zijn. Het belang van kinderen staat in elke situatie voorop. Op scholen zijn onze medewerkers gaan helpen op de noodopvang en organisaties als BOINK, RIVM en de GGD gaven ons duidelijke richtlijnen. Tegelijkertijd heerste er ook onrust en onzekerheid. De hele wereld had vragen en niemand had het antwoord.’

 

‘Warm’ contact
‘Het team mist het directe contact, ouders komen niet meer binnen. Juist in de kinderopvangbranche is het zo belangrijk dat er een warme overdracht is. Tijdens een rondleiding waarbij je alleen van buitenaf de groep kunt bekijken is toch anders, je mist de sfeer op onze opvang.’

‘Er is positief gereageerd op onze transparante communicatie. Zo ontvingen we van ouders een taart en verschillende lieve kaartjes. Ook onze oudercommissie speelt een grote en waardevolle rol in dit hele proces. We leren enorm veel en durven na te denken over hoe we zaken in de toekomst anders zouden kunnen regelen.’

 

Annelies Verbeek, oprichter Kinderopvang Thuis

‘Onze nanny’s staan dichtbij het gezin’

 

‘Wij bieden opvang aan huis en een groot deel van onze nanny’s heeft doorgewerkt in verband met de cruciale beroepen van de ouder(s). Anderen kwamen thuis te zitten en misten hun werk enorm. Als nanny sta je dichtbij het gezin en richt je je op de complete zorg en begeleiding van de kinderen. Daarom was het belangrijk dat er op afstand contact was, zo werd er bijvoorbeeld via videobellen voorgelezen.’

 

Zoom koffieochtend
‘Helaas kon onze koffieochtend voor nanny’s niet meer doorgaan en zijn we overgestapt op een Zoom koffieochtend. Ook dat werkt! En er werden meer kansen gezien, zoals tijd voor thuisscholing.’

‘Ik vind het interessant om met een frisse blik naar een compleet nieuwe situatie te kijken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. We hebben veel waardering gekregen voor hoe we de informatie delen en dat is fijn, er komt veel op je af in deze periode.’

Auteur: Wendy Meerbeek, freelance communicatie adviseur in kinderopvang en onderwijs en redacteur van KindVak Magazine.