KindVak

Deelnamevoorwaarden

KindVak 2022 is hét vakevent voor professionals in het primair onderwijs, de kinderopvang en jeugdzorg. De bepalingen waaronder aan KindVak 2022 kan worden deelgenomen, zijn vastgesteld in deze deelnamevoorwaarden alsmede in de ‘Algemene Voorwaarden’ voor deelname aan door ConExpo B.V. georganiseerde beurzen en evenementen, hierna te noemen de Algemene Voorwaarden. 

Organisatie
De beurs wordt georganiseerd door ConExpo B.V. , hierna te noemen ‘de organisator’. Het correspondentieadres is:

ConExpo B.V.
De Bloemendaal 3

5221 EB ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 73 20 20 229
E-mail: info@kindvak.nl

KVK: 50837311

Plaats en tijdstip
De beurs wordt gehouden in Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch, Diezekade 2 te ’s-Hertogenbosch, van donderdag 13 januari t/m zaterdag 15 januari 2022.

 

Openingstijden
De beurs is geopend voor bezoekers van donderdag 13 januari t/m zaterdag 15 januari van 10.00 tot 17.00 uur.

 

Toegang
Toegang tot de beurs is mogelijk voor bezoekers die zich hebben geregistreerd via de website of zich ter plaatse nog registreren.

 

Exposantenaanbod
Het exposantenaanbod omvat producten, materialen, technieken, diensten en voorlichting op het gebied van onderwijs, opvang en jeugdzorg. Hierin worden de volgende segmenten onderscheiden:

 • Management, advies & organisatie
 • Software
 • Speelgoed
 • Creativiteit
 • Bouw, facilitair en inrichting
 • Uitgeverijen
 • Kind & veiligheid
 • Pedagogiek & didactiek
 • Voeding, beweging, gezondheid & verzorging
 • Regelgeving en overheid

Bezoekersprofiel
De bezoekers zijn afkomstig uit onderwijs, opvang en jeugdzorg en werkzaam op verschillende niveaus binnen deze sectoren:

Sectoren

 • Kinderopvang/-verblijf
 • IKC
 • Buitenschoolse opvang
 • Tussenschoolse opvang
 • Jeugdzorg
 • Peuterspeelzaal
 • Primair onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Gastouderopvang
 • Brede school
 • Brancheorganisaties
 • Overheid/gemeenten
 • Brancheorganisaties
 • Bedrijfsleven

Functies

 • Directie/algemeen management kinderdagverblijf/-opvang
 • Directie/algemeen management BSO
 • BSO Coördinator
 • Inkoper/facilitair manager
 • Directie/algemeen management primair onderwijs
 • Docent primair onderwijs
 • Sectormanager
 • Locatiemanager
 • Teamleider
 • Pedagogische medewerker
 • Gemeente ambtenaar
 • Beleids- of stafmedewerker
 • Bestuurslid

Huurprijs vloeroppervlakte
De huurprijzen per m² vloeroppervlakte, bedoeld in Artikel 6 van de ‘Algemene Voorwaarden’ zijn als volgt:

Vroegboektarief, geldig tot 1 maart 2021: € 105,- per m2
Standaardtarief, geldig vanaf 1 maart 2021 tot en met 30 november 2021: € 115,- per m2
Laatboektarief, geldig vanaf 1 december 2021: € 125,- per m2
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Eigen standbouw.

Indien de deelnemer zelf zorg draagt voor de standbouw dan dient hiervoor tijdig, doch uiterlijk 1 december 2021, een standbouwtekening te worden aangeleverd bij de organisatie. De stand mag pas na schriftelijke goedkeuring opgebouwd worden. ConExpo B.V. zal uiterlijk 8 december 2021 de goedkeuringen verlenen.

Standaard standbouw

Ten behoeve van de deelnemers kan door de organisatoren in standaard standbouw worden voorzien Bij reservering van 16 m2 of minder geldt een verplichte afname van onze standaard standbouw.

Standaard standbouwpakket
Dit pakket bestaat uit:

 • aluminium profielen 4cm dik met zwart ingespannen stretchdoek, 250 cm hoog
 • eyecatcher met naamsvermelding
 • tapijttegels (lichtgrijs)
 • verlichting, 1 spot per 6m2
 • 1 KW elektra aansluiting met wandcontactdoos inclusief stroomverbruik.

De prijs hiervoor bedraagt € 87,50 per m2., exclusief BTW en huur vloeroppervlakte.

KindVak basispakket
Als exposant ontvangt u een ‘KindVak basispakket’ op basis van een éénmalige –verplichte- bijdrage van € 250,00 excl. BTW. Dit pakket bestaat uit:

 • vermelding NAW gegevens in de beursspecial
 • uitgebreide vermelding incl logo op de beurssite
 • publiciteit en mediacampagne
 • administratiekosten
 • gebruik van standbezoekregistratie-systeem
 • 2 exposantenbadges per 12m2
 • WIFI via KPN-hotspot netwerk
 • 1 parkeerkaart per 12m2, geldig voor alle beursdagen (incl op- en afbouwdagen).

Overige faciliteiten
Overige faciliteiten (catering, elektra, afvalverwerking, heftruck, etc.) kunnen via de webshop van Decoriginals worden aangevraagd. Medio september 2021 – of na inschrijving voor deelname na die datum – ontvangt u van Decoriginals een login voor het online handboek, waarin u alle informatie over praktische zaken als op- en afbouw, bouwreglement, bijbestellingen etc vindt. Bestellingen die u via dit systeem plaatst, zullen door Decoriginals aan u gefactureerd worden.

Facturatie deelname

Facturatie van afgenomen standruimte en standaard standbouw vindt plaats in maximaal 3 termijnen door ConExpo B.V.:

30% van het bedrag 12 maanden voor opening beurs

50% van het bedrag 6 maanden voor opening beurs

20% van het bedrag 2 maanden voor opening beurs

Als u later inschrijft, worden voorgaande termijnen als 1 bedrag gefactureerd.

Het totale bedrag dient uiterlijk 31 december 2021 volledig voldaan te zijn.

In verband met de huidige situatie omtrent Covid-19 hebben wij besloten de facturatie in termijnen niet voor de editie 2022 in te voeren. Facturatie zal in zijn geheel eind oktober plaatsvinden.

 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering van de gereserveerde vierkante meters vloeroppervlakte en eventuele standbouw gelden de volgende betalingsverplichtingen:

Annulering tot 6 maanden voorafgaand aan beurs 25% standhuur en eventuele standbouw verschuldigd;
Annulering tot 3 maanden voorafgaand aan beurs 50% standhuur en eventuele standbouw verschuldigd;
Annulering tot 30 dagen voorafgaand aan beurs 75% standhuur en eventuele standbouw verschuldigd;
Annulering binnen 30 dagen 100% standhuur en eventuele standbouw en bijbestellingen verschuldigd.

 

Overmacht ivm pandemie

Indien het evenement niet plaats kan vinden door de gevolgen van COVID-19 of een andere door de WHO gedefinieerde pandemie op de gecommuniceerde datum, zal een nieuwe datum gezocht worden. De inschrijving kan dan een op een overgezet worden of voor 100% geannuleerd worden zonder enige financiële