KINDVAK 2024

19, 20 & 21 SEPTEMBER 2024

BRABANTHALLEN ‘S-HERTOGENBOSCH

Registreer je hier

Jongerenwerk in Midden-Drenthe

Bezoekers

Het jongerenwerk heeft mij altijd al aangetrokken. Als puber en jong volwassene ben ik jaren betrokken geweest bij het plaatselijke jeugdwerk. Tijdens mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) ben ik mij verder gaan richten op de doelgroep jeugd. Mijn afstudeerproject bestond uit een preventiekoffer om jongeren op het voortgezet onderwijs te informeren over seksualiteit, grenzen, gezondheid en loverboys. Deze preventiekoffer is vervolgens ingezet op 21 scholen.

Als jongerenwerker bij Welzijnswerk leg ik contacten met jongeren in hun vrije tijd en probeer ik een vertrouwensrelatie met ze op te bouwen. Deze jongeren ontmoet ik op diverse plaatsen in de dorpen. Samen met hen kijk ik naar wat ze nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld een plek zijn waar ze elkaar als groep kunnen ontmoeten. Ook kunnen ze individueel bij mij terecht als ze vragen hebben over school of als ze in een lastige situatie terecht zijn gekomen. Ik leg verbanden tussen de leefwerelden van het gezin/thuis, de school, en de omgeving/buurt.

‘Eén gezin, één plan, één regisseur. Dat is het uitgangspunt en meteen ook de kracht van het Jeugdteam.’

Jeugdteam Smildes
Vanuit Welzijnswerk Midden-Drenthe neem ik ook deel aan het Jeugdteam Smildes. Dit Jeugdteam is in 2013 gestart als pilot, in voorbereiding op de transities in het sociaal domein. In het Jeugdteam Smildes zijn alle kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vertegenwoordigd. Het gaat hier om Maatschappelijk Werk Noordermaat, GGD Drenthe, de Toegang Bureau Jeugdzorg en Welzijnswerk Midden-Drenthe. Het Jeugdteam is een plek waar professionals, organisaties en verenigingen hun vragen neer kunnen leggen voor wat betreft opvoeden en opgroeien van kinderen/jongeren (0-23 jaar). Inwoners kunnen ook rechtstreeks naar ons toekomen met alle vragen die ze hierover hebben. Dit kan zowel om ‘lichtere’ als ‘zwaardere’ vragen gaan. Maar we wachten als Jeugdteam niet alleen tot er vragen binnen komen, we gaan daarnaast ook preventief aan de slag.

Eén gezin, één plan, één regisseur
Eén gezin, één plan, één regisseur. Dat is het uitgangspunt en meteen ook de kracht van het Jeugdteam. Wanneer er een vraag bij het Jeugdteam binnen komt, via welke weg dan ook, bespreken we de vraag in het team en wordt er één aanspreekpunt voor het gezin aangewezen. Ik merk dat we dankzij het werken in Jeugdteams een gezin vroegtijdiger ondersteuning kunnen bieden, zodat ze zelfstandig verder kunnen en/of we de juiste hulpverlening direct in het gezin kunt betrekken.

Een mooi voorbeeld voor mij was in een gezin waarbij ouders moeite hadden met het gedrag hun dochter van 10 jaar. Al vrij snel werd duidelijk dat ouders moeite hadden om hun regels te blijven hanteren en ook grenzen aan te geven. Door gesprekken en oefeningen staan deze ouders nu ‘steviger’ in deze vaardigheden.

Toekomst
Na het succes van Jeugdteam Smildes zijn er eind 2014 ook Jeugdteams gestart in Beilen en in Westerbork. Zelf werk ik nu anderhalf jaar binnen het Jeugdteam en ik merk dat mensen met lichte opvoedingsvragen ons ook beter weten te vinden. Mensen trekken eerder aan de bel. We kunnen zo gezinnen vroegtijdig handvatten bieden, zodat ze zelfstandig verder kunnen. In de toekomst wil ik graag de samenwerking met de diverse verenigingen, organisaties en inwoners verder verstevigen. Zodat iedereen een handje kan helpen en we nog eerder zaken kunnen signaleren.

Over de auteur: Natascha Maris werkt sinds 2009 is als jongerenwerker van Welzijnswerk Midden-Drenthe. Daarnaast is ze contactpersoon Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en maakt zij deel uit van het Jeugdteam Smildes. De website van Welzijnswerk Midden-Drenthe is www.welzijnswerkmd.nl.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen