Vrijdag

< scroll voor het gehele programma >

10:45 - 11:45

Hoe de WAS en een uitdagend speelplein te combineren?

BOERplay

Lees meer

Positief sociaal klimaat in kov en bso

CED-Groep

Lees meer

Spelend leren, uit liefde voor kinderen én professionals

stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton

Lees meer

Het vlaggensysteem

Fabriek69 & Schildje

Lees meer

Hart voor baby’s

Helder & Van Pas

Lees meer

Gezonde Kinderopvang, wat houdt dat in?

Gezonde Kinderopvang

Lees meer

VErrijken: de nieuwe VE-methode

KIKI Training & Coaching

Lees meer

12:00 - 13:00

Ouderbetrokkenheid is een werkwoord

Jonge Kind Centrum

Lees meer

Handvatten bij voorsprong

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong

Lees meer

Schildjes missie

Fabriek69 & Schildje

Lees meer

Passie voor peuters

Helder en Van Pas

Lees meer

Zet in op spelenderwijs bewegen!

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Lees meer

Kinderbrein, blauwdruk van ons leven

KIKI Training & Coaching

Lees meer

13:15 - 14:15

Handen en voeten geven aan pedagogisch beleid

KinderWijs TV – het slimste online leerplatform voor de kinderopvang

Lees meer

Een gezonde klas zonder extra tijd voor de leraar

VitaKidz

Lees meer

Toezicht kinderopvang

Helder en Van Pas

Lees meer

Beweegkriebels & Beweegplezier

Huis voor Beweging

Lees meer

SLIM: een leven lang leren

KIKI Training & Coaching

Lees meer

14:30 - 15:30

Bso in Bloei

Pebblz training & coaching

Lees meer

Meldcode: stap 1 tot 5

Fabriek69 & Schildje

Lees meer

Leidinggeven aan veerkrachtige teams

Helder en Van Pas

Lees meer

Risicovol spel & veilig vallen

VeiligheidNL

Lees meer

Lastige kinderen bestaan niet!

KIKI Training & Coaching

Lees meer

15:45 - 16:45

DE dreumes, ondergeschoven kindje in de kinderopvang?

Jonge Kind Centrum

Lees meer

Rijke speelleeromgeving

De Rolf Groep

Lees meer

Schildjes missie

Fabriek69 & Schildje

Lees meer

de Magische wereld van de BSO

Helder en Van Pas

Lees meer

Vraag het de experts!

Gezonde Kinderopvang

Lees meer

IKK, functie & wetgeving in de praktijk

KIKI Training & Coaching

Lees meer