Vrijdag

< scroll voor het gehele programma >

10:45 - 11:45

VErrijken: de nieuwe VE-methode

KIKI Training & Coaching

Lees meer

Positief sociaal klimaat in kov en bso

CED-Groep

Lees meer

Hoe de WAS en een uitdagend speelplein te combineren?

BOERplay

Lees meer

Spelend leren, uit liefde voor kinderen én professionals

stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton

Lees meer

Het vlaggensysteem

Fabriek69 & Schildje

Lees meer

Hart voor baby’s

Helder & Van Pas

Lees meer

Gezonde Kinderopvang, wat houdt dat in?

Gezonde Kinderopvang

Lees meer

12:00 - 13:00

Kinderbrein, blauwdruk van ons leven

KIKI Training & Coaching

Lees meer

Ouderbetrokkenheid is een werkwoord

Jonge Kind Centrum

Lees meer

Handvatten bij voorsprong

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong

Lees meer

Schildjes missie

Fabriek69 & Schildje

Lees meer

Passie voor peuters

Helder en Van Pas

Lees meer

Zet in op spelenderwijs bewegen!

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Lees meer

13:15 - 14:15

Handen en voeten geven aan pedagogisch beleid

KinderWijs TV – het slimste online leerplatform voor de kinderopvang

Lees meer

Een gezonde klas zonder extra tijd voor de leraar

VitaKidz

Lees meer

Toezicht kinderopvang

Helder en Van Pas

Lees meer

Beweegkriebels & Beweegplezier

Huis voor Beweging

Lees meer

SLIM: een leven lang leren

KIKI Training & Coaching

Lees meer

14:30 - 15:30

Lastige kinderen bestaan niet!

KIKI Training & Coaching

Lees meer

BSO in Bloei – Een BSO vol belevenissen!

BSO in Bloei

Lees meer

Meldcode: stap 1 tot 5

Fabriek69 & Schildje

Lees meer

Leidinggeven aan veerkrachtige teams

Helder en Van Pas

Lees meer

Risicovol spel & veilig vallen

VeiligheidNL

Lees meer

15:45 - 16:45

IKK, functie & wetgeving in de praktijk

KIKI Training & Coaching

Lees meer

DE dreumes, ondergeschoven kindje in de kinderopvang?

Jonge Kind Centrum

Lees meer

Rijke speelleeromgeving

De Rolf Groep

Lees meer

Schildjes missie

Fabriek69 & Schildje

Lees meer

de Magische wereld van de BSO

Helder en Van Pas

Lees meer

Vraag het de experts!

Gezonde Kinderopvang

Lees meer