De gelukkige baby

Dit bericht is een uittreksel van het hele artikel uit KindVakMagazine 2-2021. Lees hem hier volledig!

Breng je je kersverse aanwinst binnen het gezin naar de kinderopvang, dan wil je uiteraard als ouder of verzorger dat jouw baby zich daar gelukkig voelt. In de praktijk blijkt daar niet heel veel voor nodig te zijn, als professionals zich bewust zijn van hun aanpak.

ONVERDEELDE AANDACHT

De professionalisering voor pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, heeft een toevlucht genomen en dat juicht ieder­een toe. De opvang voor baby’s moet serieus genomen worden. Voorkom dat de allerjong­sten als ‘aantallen’ gezien worden, als aan­tallen waarmee geschoven wordt zodat de beroepskracht-kindratio klopt.

Wie voor een babygroep kiest, die weet dat sommige elementen daarbij tijd kosten. Denk bijvoorbeeld aan het ‘flessen’. Je moet hier geduld voor hebben en het niet als belemme­ring zien dat dit nu eenmaal tijd kost. Maak gebruik van dit soort momenten om een baby een-op-een aandacht te geven.

Als je naar baby’s kijkt, dan worden zij echt gelukkig als ze deze kwalitatieve aandacht krijgen. ‘Onverdeelde aandacht’, zoals dit ook wel door de kinderarts en pedagoog Emmi Pikler genoemd werd. Deze onverdeel­de aandacht kan je geven door de tijd te ne­men als je een gesprekje voert, een kiekeboe spelletje speelt of een babymassage geeft. Op die manier kunnen baby’s emotioneel even bijtanken en dat hebben deze jonge kin­deren nodig. Het helpt als je hier iedere dag bewust de tijd voor neemt en dit opneemt in de dagplanning.

TOPSPORT

De Universiteit van Utrecht en Sardes heb­ben samen een babyhandreiking geschreven waarin tips staan voor pedagogisch mede­werkers om de educatieve opvangkwaliteit te verbeteren.

De tips zijn ingedeeld in vier categorieën: be­wegingsruimte en inrichting, vroege taalon­dersteuning, ondersteunen van exploratie en spel en contact maken tussen kinderen.

Een opvallend item in deze handreiking is de vermelding dat uit de LKK (Landelijke Kwa­liteitsmonitor Kinderopvang) blijkt dat er kwaliteitsverschillen zijn tussen de opvang in horizontale en verticale groepen. Zo is de emotionele en educatieve kwaliteit van ba­by’s en dreumesen in horizontale groepen hoger dan in verticale groepen. Dit komt on­der meer omdat het voor pedagogisch mede­werkers lastiger is om bij alle kinderen goed aan te sluiten, als de leeftijdsgroepen gevari­eerd zijn. Het werken op een verticale groep, wordt daarom ook wel als ‘topsport’ gezien, want het is hard werken om alle kinderen in de groep voldoende aandacht te geven en ze daarbij ook nog te stimuleren in hun ontwik­keling.

ONDERLINGE ONTMOETING

Een uitdaging bij het werken met baby’s, is rekening houden met de onderlinge ontmoe­ting tussen kinderen. Medewerkers van ver­ticale groepen maken zich vaak zorgen over de veiligheid van de baby’s en zijn daardoor geneigd ze af te schermen van de rest van de groep. Als je zorgt voor een afgebakende plek op de grond, waar baby’s rustig kunnen liggen en met elkaar in contact komen, dan biedt je al deels ruimte voor deze onderlin­ge ontmoeting. Om ook met oudere kinderen in contact te komen, kan je het ‘Singeruurtje’ inzetten. Hierbij zit je als professional samen met de baby’s op de grond, op een plek in de ruimte. Een plek het liefst tegen de muur, zodat je uit de loop zit maar wel in de groep. Je kan baby’s dan beschermen als dat nodig is en je geeft alle kinderen in de groep op die manier de kans elkaar onderling te ontmoe­ten.

BEWUSTE AANPAK

Heb je een babygroep of verticale groep waarin je ook baby’s opvangt, neem dan als team de tijd om met elkaar te bespreken wat jullie nog kunnen aanscherpen om ervoor te zorgen dat alle baby’s zich gelukkig voelen. Door bewust na te denken over de aanpak en afspraken met elkaar te maken over de opvang van deze jonge kinderen, zorg je er­voor dat baby’s en hun ouders of verzorgers gelukkig zijn met de opvang die jullie bieden.

Auteurs: Mireille David, CED Groep en Marije Magito, Het Jonge Kind Centrum

Deel De gelukkige baby

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Eet- en drinkproblematiek en logopedie

Logopedie houdt zich naast spraak- en taalproblemen ook bezig met het behandelen van eet- en drinkproblematiek, ook wel preverbale logopedie genoemd. Maar niet alle

Positief kijken naar kinderen: focussen op oplossingen in plaats van problemen

Een column van Karin Stoffers en Renske Groot, over een inspirerende ervaring uit hun werkleven.

Samenwerken tussen kinderopvang en onderwijs.

KindVak Magazine sprak met Angela Driessen, docent HBO PMK aan de Fontys, over het belang van goede samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang om het