KINDVAK 2024

19, 20 & 21 SEPTEMBER 2024

BRABANTHALLEN ‘S-HERTOGENBOSCH

Registreer je hier

Blij met IKK!

Bezoekers

Dit bericht is een uittreksel van het interview uit KindVakMagazine 2-2021. Lees het hier helemaal!

Sinds de invoering van extra kwaliteitsregels voor de kinderopvang (vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, IKK) is het volgen van een babycursus verplicht voor pedagogisch medewerkers die op een babygroep werken. Zo’n cursus is wel even puffen. Maar pedagogisch medewerkers zijn razend enthou­siast.

We spreken drie pedagogisch medewerkers die op babygroepen werken. Christel Vlahovl­jak-Van Beek werkt op een verticale groep bij Partou Prikkebeen in Leiden. Elisabeth Griep en Natasja Maassen zijn medewerkers op ba­bygroepen van Bink kinderopvang. Elisabeth werkt bij Toermalijn in Hilversum, Natasja bij Duinpaleis in Soest, beiden op een horizonta­le groep. Van alle drie mag je wel zeggen dat werken met baby’s hun passie is.

Jullie hebben alle drie vele jaren terug je pedagogische opleidingen afgerond. Nu heb je een IKK-baby-cursus gevolgd. Hoe zag dat eruit?

NATASJA: ‘Ik heb net voor het begin van de coronatijd de IKK-babycursus gevolgd, die werd aangeboden door De Lindenkracht. Met tien pedagogisch medewerkers gingen we acht hele dagen naar school. De cursus was erg intensief, het was zeker geen oppervlak­kig aanbod. We moesten enkele boeken le­zen, presentaties geven, opdrachten uitvoe­ren op de werkvloer en we kregen huiswerk.’

CHRISTEL: ‘Ik heb de cursus volledig online ge­daan, die werd aangeboden door E-school­kinderopvang. Dat ik de cursus online volgde kwam deels door corona, maar ook omdat ik al vergevorderd was in mijn zwangerschap. Ik mocht toen niet meer op de groep werken. In mijn praktijkopdrachten moest ik filmpjes beoordelen, daarin stonden steeds hele dui­delijke opdrachten over wat je in bepaalde si­tuaties moest doen en laten. Of ik kreeg een filmpje te zien en daarna de vraag: welke sig­nalen zie je bij deze baby?’

‘Verder kon ik altijd terecht bij onze pedago­gisch coach, als ik specifieke vragen had of iets onduidelijk vond. Met de pedagogisch coach heb ik, naar aanleiding van mijn op­drachten, heldere doelen geformuleerd waar­mee ik dan verder kon op de groep.’

Pas je wat je hebt geleerd op de cursus nu toe in je dagelijkse werk? Wat doe je anders dan vroeger?

CHRISTEL: ‘Ik had natuurlijk tijdens mijn peda­gogische opleiding al veel geleerd over ba­by’s. Over hoe ze denken, handelen en doen. Ook in onze teamvergaderingen krijgt exper­tise altijd een plek. Ik wist het allemaal wel. Maar toch is het handig om extra zaken te leren. Ik kan me nu sterker maken tegenover ouders en praat makkelijker en met meer kennis tijdens rondleidingen voor ouders.’

‘Verder voelt het vooral als verfrissend. Zo’n cursus gaat overal diep op in. We zijn ons bijvoorbeeld op de groep bewust geworden dat we vroeger altijd zachtjes muziek hadden aanstaan. Na mijn cursus besefte ik hoe hef­tig alles is voor baby’s. Muziek, gillende kin­deren, geuren. Sindsdien hebben we nooit meer muziek aanstaan.’

ELISABETH: ‘Wij gaan op de groep nu bewus­ter om met feed back geven. Dat is enorm belangrijk. De cursus leerde me dat je voor­al baby’s eerst moet observeren en dan pas conclusies moet trekken. Mijn collega wees me erop dat ik daar te snel in was. Ik trek soms te snel conclusies. Nu neem ik de tijd en observeer de baby eerst goed, pas daarna kijk ik wat hij nu precies nodig heeft. Ik had vroeger soms last van een tunnelvisie: “Ik ben dit gedrag al zo vaak tegengekomen bij ande­re kinderen, dus daarom zal de baby om die reden ook nu wel huilen.”’

NATASJA: ‘Ik heb enorm veel geleerd over hoe je stress kunt reduceren bij baby’s. Hoe je nog meer veiligheid en geborgenheid kan bieden, door ze individuele aandacht te geven. Zodat ze eerst aan jou kunnen wennen, de eerste weken.’

‘En ik heb veel geleerd over spiegelen, over hoe je met je eigen gedrag onrust kunt over­brengen op de baby. Want als je zelf druk en onrustig bent, spiegelen kinderen dat. Als je zelf relaxed blijft, komt dat ook over op de kinderen. Zelf deed ik dat al wel goed, maar een collega van me was altijd vrij stresserig. Die doet het na haar babycursus nu super­goed. Ze is rustiger, geeft één-op-éen aan­dacht en let beter op signalen. Daar worden de baby’s ook relaxed van.’

De auteur van dit interview is Aart Verschuur, hoofdredacteur BBMP en al 20+ journalist in deze branche.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen