Categories
Algemeen

Eén kindcentrum voor onderwijs en opvang

Eén kindcentrum moet voorzien in opvang en onderwijs voor kinderen tot 12 jaar. Dat stelt een groep wethouders en bestuurders uit de kinderopvang en het onderwijs, verenigd in het project Kindcentra 2020. Zij presenteerden hun visie op een congres op 24 september 2014.

 

De huidige kabinetsplannen voor een betere afstemming van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen gaan niet ver genoeg, vinden de initiatiefnemers. Kinderen hebben recht op maximale kansen om zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Een Kindcentrum 2020 biedt doorlopende ontwikkelingslijnen, goede dagarrangementen en toegang tot zorg voor elk kind. Kinderen moeten een ontwikkelrecht krijgen, dat hen zonder financiële drempels toegang biedt tot pedagogische voorzieningen.

 

Kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs moeten samengaan in één rechtspersoon, met één wettelijk en financieel kader. De pedagogische beroepskrachten die werken bij een Kindcentrum 2020 vallen allemaal onder dezelfde cao.

 

Bron: Kindcentra 2020