Dagopvang en bso gaan hand in hand

Waar de meeste organisaties de opvang voor kinderen van 0-4 jaar scheiden van de buitenschoolse opvang, kiest Kinderopvang Tik Tak in Maassluis juist voor het hand in hand gaan van deze opvangsoorten met BSO Vlinders.

Gecombineerde opvang
Lenie Moolenaar startte in 2012 Christelijke Kinderopvang Tik Tak en het eerst aangemelde kind werd direct geplaatst bij BSO Vlinders. “Deze groep vangt kinderen vanaf 4 jaar op vanuit verschillende basisscholen in de gemeente Maassluis. Overdag worden kinderen van 2-3 jaar al in deze groep opgevangen en ’s middags sluiten de bso-kinderen aan,” vertelt Moolenaar. Zij heeft bewust voor deze gecombineerde opvang gekozen. “Ik vind dat jonge kinderen al met veel nieuwe indrukken te maken krijgen als zij naar de basisschool gaan. Als ze dan ook nog voor het eerst naar een bso gaan, is dat dubbelop. Veel 4-jarigen ‘verdrinken’ tussen de oudere bso-kinderen als je niet oplet en dat willen wij voorkomen.”

’Als je niet oplet, ‘verdrinken’ veel 4-jarigen tussen de oudere bso-kinderen’

Nabootsen thuissituatie
Vanaf 14.15 uur druppelen de eerste kinderen binnen bij BSO Vlinders. “Het grote voordeel van deze gecombineerde groep is dat broertjes en zusjes zoveel mogelijk bij elkaar komen na schooltijd. Vergelijkbaar met de thuissituatie dus. Ook hebben veel bso-kinderen al op de dagopvang gezeten bij ons, zodat de ruimte en medewerkers vertrouwd voor hen zijn.” De GGD had in eerste instantie vraagtekens bij deze bijzondere vorm van opvang, maar ziet nu geen bezwaar als de personele inzet wordt berekend op de ‘zwaarste’ vorm van opvang, in dit geval de kinderopvang.

Speelgoed inzamelen
In de gemeente Maassluis wordt gewerkt met het VVE-programma Startblokken op de voorscholen en de basisscholen werken met de opvolger ervan, het VVE-programma Basisontwikkeling. Beiden gaan uit van de ontwikkelingsgerichte visie en door de gecombineerde opvang is ook een doorgaande lijn mogelijk. “De ontwikkelingsgerichte visie passen wij toe vanaf baby’s tot en met 12 jaar.” Dit kun je bij BSO Vlinders onder meer zien door het werken met betekenisvolle thema’s, zoals ‘de kinderboerderij’ en ‘ziek zijn’ en de inrichting van uitdagende spelhoeken. “De inbreng van bso-kinderen wordt groter naarmate ze ouder worden en wij hebben hiervoor een kinderraad samengesteld. Kinderen uit deze raad denken actief mee over het selecteren van activiteiten bij de thema’s,” licht Moolenaar toe. Een voorbeeld hiervan is het verzamelen van speelgoed en het inleveren hiervan bij de Voedselbank. Moolenaar: “De kinderen waren vol van de berichtgeving over de vluchtelingenkinderen en wilden iets voor hen betekenen. Zelf bedachten ze wat mogelijk is.” De medewerkers en kinderen van BSO Vlinders zijn erg enthousiast over het hand in hand gaan van beide opvangsoorten en de wachtlijst laat zien dat ook ouders interesse hebben in dit initiatief.

Over de auteur: Mireille David

Deel Dagopvang en bso gaan hand in hand

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Eén kindcentrum voor onderwijs en opvang

Een kindcentrum moet voorzien in opvang en onderwijs voor kinderen tot 12 jaar. Dat is het plan van wethouders en bestuurders, gepresenteerd als Kindcentra

Wat moeten we zonder ze? De vrijwilligers van het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg

Onmisbaar maar lang niet altijd even zichtbaar: vrijwilligers op school en opvang. Wat drijft deze mensen? We zochten er een aantal op.

Wat bepaalt het succes van een speelplek?

Die sleutel tot succes is een mix van succesfactoren én strategische keuzes. Literatuuronderzoek levert een lijst van vijftien succesfactoren op die houvast bieden. Maar