Door de getallen het kind niet meer zien

De gemeenteraad heeft drie taken: kaders stellen voor het gemeentelijk beleid, dat beleid controleren en het volk vertegenwoordigen. Als gemeenteraadslid merk ik hoe belangrijk het is dat we goed bedenken welke informatie écht nodig is voor onze controlerende taak. Want anders lopen we het risico dat we door de getallen het kind niet meer zien.

Laatst behandelden wij in onze gemeenteraad een stuk over inkoop van jeugdzorg en Wmo in onze regio. Voorafgaand hadden we een brede informatiebijeenkomst. Het duurde niet lang of die bijeenkomst ging vooral over welke gegevens instellingen moeten aanleveren aan de gemeente. Om hoeveel kinderen gaat het in onze gemeente in welke productgroepen? Hoeveel zorgaanbieders zijn gecontracteerd? Hoe kunnen wij weten of die zorg effectief is? Hoe zorgt mijn gemeente ervoor dat we niet te veel betalen aan zorg in andere gemeenten? O, interessant! Als we even doorvragen, krijgen we nog veel meer kerngetallen! Ik was geërgerd. Ik snap best dat we als gemeente moeten denken aan de kosten van de zorg, maar de kinderen waar we het over hebben zijn géén inkoopproduct. Het is ook wel ingewikkeld om met meerdere gemeentes gezamenlijk te bepalen wat je wilt op het gebied van jeugdzorg. En om een veranderingsproces uit te voeren waardoor je de zorg dichter bij de gezinnen organiseert, professionals inspireert om hun werk anders te doen, maar ook binnen het beschikbare budget blijft.

‘Voor je het weet werk je als gemeente remmend, vreet je energie weg bij de uitvoering en vergroot je de bureaucratie’

Verhalen van kinderen
Voor je het weet werk je als gemeente juist remmend, vreet je energie weg bij de uitvoering en vergroot je de bureaucratie. Met het risico dat professionals en mensen met een ondersteuningsvraag, maar ook alle andere burgers, geen vertrouwen meer hebben in de politiek. En daarom moeten we in de politiek, telkens als het gaat over het sociaal domein, praten over de mensen zelf.

Die informatiebijeenkomst over inkoop had moeten beginnen met verhalen. Verhalen van kinderen, van hun omgeving en van professionals. Zodat je weet wat de uitwerking van je inkoopbeleid is op de praktijk. Dan denk je waarschijnlijk drie keer na voordat je nieuwe kerngegevens wilt gaan meten.

De rol gemeenteraad
Daarbij moeten we goed nadenken over hoe we onze rol als gemeenteraad invullen. De gemeenteraad heeft drie taken: controleren, kaders stellen en het volk vertegenwoordigen. De informatiebijeenkomst over inkoop laat zien dat we onze controlerende taak niet nauw moeten invullen, en vooral dat de controlerende taak de andere twee niet mag overvleugelen. We moeten dus goed bedenken welke cijfers we écht nodig hebben om te controleren of de uitvoering voldoet aan de kaders die we gesteld hebben. En de kaders die we stellen, moeten vooral gaan over de visie die we hebben op de samenleving, waar de jeugdzorg aan bijdraagt.

Politieke zelfdiscipline
We willen een samenleving waarin iedereen kan meedoen en erbij kan horen. Met ieder zijn eigenheid. De gemeente stelt haar burgers in staat om de regie te houden over hun eigen leven. En als ze dat even niet kunnen, wordt de regie niet overgenomen, maar krijgen ze ondersteuning om toch hun eigen keuzes te maken. Dát soort kaders dus. Die kaders vragen om zelfdiscipline bij de politiek. Om weten waar je het over hebt en voorbeelden kennen, maar tegelijkertijd het beleid op hoofdlijnen houden. Jeugdbeleid, inkoop en transformatie gaan uiteindelijk niet om cijfers, maar om kinderen.

Over de auteur: Marieke van Noort is fractievoorzitter van Progressief Woerden (Groenlinks en de PvdA) in de gemeenteraad van Woerden. Daarnaast is ze zelfstandig adviseur/projectleider op het grensvlak van zorg, welzijn en overheid.

Deel Door de getallen het kind niet meer zien

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Passende zorg ‘complexe’ kinderen vraagt om samenwerking expertises

Uit een onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het vinden van passende zorg voor ‘complexe’ kinderen onder de maat is. Betere samenwerking tussen verschillende

Onderzoek naar effectiviteit van netwerken in jeugdhulpverlening

Samenwerking tussen wijkteams, scholen en welzijninstanties, hoe effectief werkt dat? Onze redacteur Thom Roozenbeek ging in 40 gemeenten op onderzoek uit.

Coaching en advies voor pedagogisch medewerkers

De lokale jeugdzorg krijgt steeds meer vorm. Kinderopvangorganisaties, jeugdzorg en gemeenten werken hierin samen, maar er zijn wel (kleine) verschillen tussen gemeenten. Een kijkje