Een (buiten)wereld vol beweging

Dit artikel is een uittreksel uit KindVakMagazine 3-2021. Klik hier om het helemaal te lezen!

Bewegend leren, waarom is dat zo belangrijk? Wendy sprak Lotte Klein – coördinator peuteropvang en buitenspeelbaas – en Simon Brouwer – vakdocent Lichamelijke Opvoeding en franchisenemer bij Leer-Bewegend. Zij nemen jou mee in de (buiten)wereld vol beweging.

Wanneer Wendy de vraag stelt waarom buiten leren belangrijk is, zegt Lotte: ‘Waarom zou het eigenlijk niet belangrijk zijn? Op verschillende momenten in het leven merk ik dat het prettig voelt als ik buiten ben en beweeg. Zeker als het even niet zo rooskleurig lijkt allemaal, is de natuur mijn grootste vriend. Wanneer je goed in je vel zit, kom je beter tot leren en blijf je jezelf ontwikkelen. Zo werkt dat ook bij kinderen. Door buiten te zijn leren ze door te zetten als ze in een boom klimmen, balans te houden op een boomstam en ze ontwikkelen ruimtelijk inzicht bij het bouwen van een hut van takken. De ontwikkeling van ieder kind kan dus zeker ook bewegend én buiten.’

Buitenspeelbaas Lotte

Rol van PM’ers en leerkrachten
‘Het is belangrijk dat kinderen veel buiten kunnen spelen gedurende de dag’, vertelt Simon. ‘Als PM’er (pedagogisch medewerker) of leerkracht kan je genoeg mogelijkheden bedenken om een reguliere les dusdanig vorm te geven dat het ook buiten kan. Dat vraagt creativiteit en flexibiliteit maar er is écht heel veel mogelijk. Wanneer kinderen opgroeien met bewegend leren dan zal dit later ook doorwerken in hun leef- en beweegpatroon.’

Rol van ouders
Ouders spelen net als PM’ers en leerkrachten een belangrijke rol in de ontwikkeling van het beweegpatroon van kinderen. Simon: ‘Laat je je kind direct uit school achter de Playstation zitten of ga je samen wandelen, de natuur in of een wedstrijdje voetballen? Op dagen dat je als ouder (begrijpelijk) minder tijd hebt, kan je andere beweegmomenten bedenken. Laat je kind bijvoorbeeld zelf naar school laten lopen of fietsen of laat ze lekker spelen in de (natuur)speeltuin om de hoek.’

Bewegend leren met behulp van de leermatten maakt een les voor leerlingen leuker en uitdagender. De methode vanuit Leer-Bewegend is gemaakt voor leerlingen van groep 3 t/m 8 op de basisschool. Ook binnen het speciaal onderwijs, de buitenschoolse opvang en leerwegondersteuning op het voortgezet onderwijs wordt er gebruik gemaakt van de reken- en spellingmatten

Alles wat je binnen doet, kan ook buiten
‘Ik ben van mening dat alles wat je binnen doet, ook buiten kan’, zegt Lotte. ‘Elke activiteit kun je ombuigen naar buiten. Heel simpel kun je denken aan het tellen en sorteren van de stenen die je buiten vindt of een boekje lezen in een kring op het gras. Dat laatste is misschien niet meteen bewegend, maar dat kun je het wel maken door bijvoorbeeld een dier na te doen uit het verhaal. Daarbij worden je zintuigen anders geprikkeld als je op het gras zit, dan wanneer je op een stoeltje binnen zit.’

Simon: ‘Iedereen kent het hinkelen van vroeger. Zet met stoepkrijt de getallen 1 t/m 10 op een tegel en laat kinderen hinkelen waarbij wisselend met één en twee benen gesprongen moet worden. Of leer de tafels op de trap: de onderste trede is 1×5, op de tweede trede leer je 2×5 en zo door.’

Over de auteur: Wendy Meerbeek is een van de vaste redacteuren van KindVakMagazine. Daarnaast heeft zij haar eigen bedrijf, meersocial.nl, dat bedrijven in de kinderopvang en primair onderwijs helpt met communicatie en organisatie.

Deel Een (buiten)wereld vol beweging

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Spelen met Spullen: de meerwaarde van ‘loose parts’ bij het buitenspelen

Spelen met spullen, zeker buiten, activeert en motiveert kinderen meer. Spullen zijn onderdelen waarvan de kinderen zelf de toepassing kunnen kiezen, zoals takken, buizen,

Onderzoek naar het effect van leiderschapsstijlen op IKC-ontwikkeling

Valentine de Ruyter is zelf een van de mensen die de leergang directeur ICK gevolgd heeft. Op dit moment is zij bezig met een

Met armen over elkaar je mond dichthouden is verleden tijd

Met ‘Meester Mark rekent het goed’, Mark van der Werf zijn vierde boek, slaat hij een andere weg in. KindVak Magazine sprak met hem