Een oplossing voor het lerarentekort?

“Als de overheid niet snel investeert in het primair onderwijs, zijn er over een paar jaar duizenden leraren te weinig”, aldus de PO-raad. De babyboomgeneratie, waaronder zich een hoop leraren bevinden, gaat binnen een afzienbare tijd met pensioen. Hoewel dit voor jonge leraren, voor wie het de afgelopen jaren lastig is geweest om een (vaste) baan te vinden, kansen biedt, weegt de instroom bij lange na niet op tegen de uitstroom van leraren.

Dit is onder andere te wijten aan de verzwaarde toelatingseisen op de pabo, alsmede de hoge uitvalpercentages onder studenten. De PO-raad schat in dat er vanaf 2020 een tekort zal zijn van 6.000 tot 8.000 voltijdsdienstverbanden. Dit leidt tot grotere klassen (en derhalve minder aandacht per kind) en een verhoogde werkdruk bij leraren; een probleem dat al langere tijd bekend is. De overheid heeft daarom een aantal maatregelen genomen waarmee gepoogd werd om het lerarentekort tegen te gaan. Zo is er bijvoorbeeld een studiebeurs beschikbaar voor studenten die een educatieve universitaire master volgen, hoewel het effect hiervan nog niet bekend is. Desondanks pleit de PO-raad voor een investering van 500 miljoen, waarmee lerarensalarissen verhoogd kunnen worden en het vak daarmee aantrekkelijker kan worden gemaakt.

‘Traditionele basisschool en het leerstof-jaarklassensysteem bieden niet langer alle oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.’

Onderwijsinhoud
Ook omtrent de inhoud van het onderwijs zijn ontwikkelingen zichtbaar. Zo stelde het Platform Onderwijs 2032 een advies op over hoe het onderwijs er in dat jaartal uit moet komen te zien. Hierin wordt onder andere geadviseerd om gepersonaliseerd leren in het onderwijs meer te benadrukken en om persoonsvorming meer onder de aandacht te brengen. Dit advies krijgt veel draagvlak. Eveneens is het belangrijk om niet te vergeten dat ook ‘opbrengsten’ van het onderwijs aan verandering onderhevig zijn. Zo wordt het steeds belangrijker dat kinderen leren om informatie te selecteren en te filteren, in plaats van informatie te onthouden. Het is al langer duidelijk dat de traditionele basisschool en het leerstof-jaarklassensysteem niet langer alle oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke vraagstukken bieden. Het industriële ‘one size fits all’-model heeft lange tijd goed gefunctioneerd, maar veel actuele vraagstukken, zoals meer bewegen, pesten, obesitas, brede talentontwikkeling of 21e-eeuwse vaardigheden, passen niet meer in de verplichte 940 uur aan onderwijstijd. Toch zien we bij ieder nieuw maatschappelijk probleem (bijvoorbeeld de integratie van kinderen uit oorlogsgebieden) maar één reactie: de school moet het oplossen. Dit is een belangrijke drijfveer voor de recente ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s).

‘Wordt het niet eens tijd om de verantwoordelijkheden en taken van de school breder uit te meten?’

Een nieuwe blik
Waar de taken en verantwoordelijkheden van de school zijn toegenomen (denk bijvoorbeeld aan de zorgplicht en bovengenoemde vraagstukken), zijn de schooltijden en het curriculum nagenoeg onveranderd gebleven. Met het aankomende lerarentekort daarbij opgeteld, dragen scholen een groeiende last. Wordt het daarom niet eens tijd om de verantwoordelijkheden en taken van de school breder uit te meten? Een organisatie waar een multidisciplinair team met zowel middelbaar, hoger en wetenschappelijk opgeleiden verantwoordelijk is voor zowel de cognitief-didactische als de groepsdynamische en persoonsvormende processen? Een organisatie waar spel en ontwikkeling elkaar overlappen? Een plek waar iedere professional collectief verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van ieder kind? Kunnen we dan niet veel beter kijken naar het totaalplaatje van het individu? Kunnen we cognitieve vooruitgang en leerprocessen van het kind niet monitoren aan de hand van een app of interface, waar iedere professional en ouder aan meewerkt?

Auteur: Thom Roozenbeek

Deel Een oplossing voor het lerarentekort?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Filosoferen in het onderwijs

Filosoferen is een ambacht, geen vak. Aldus filosoof Kristof van Rossem. En dus ging Tjeerd Hilhorst, leerkracht aan de Montessorischool in Wassenaar, filosoferen met

Met armen over elkaar je mond dichthouden is verleden tijd

Met ‘Meester Mark rekent het goed’, Mark van der Werf zijn vierde boek, slaat hij een andere weg in. KindVak Magazine sprak met hem

Nepnieuws in de klas: kinderen kritisch laten kijken naar wat zij lezen op internet

Fake news, we kunnen er niet meer omheen. Maar hoe leer je kinderen kritisch te kijken naar alles wat het internet biedt?