Gelukkig, een ontwikkelingsvoorsprong?

Dit bericht is een uittreksel van het artikel uit KindVak Magazine 2-201. Lees het hier helemaal!

Om gelukkig te zijn, moet je je gehoord, gezien en begrepen voelen. Dat geldt voor volwassenen en kinderen. Maar met een ontwikkelingsvoorsprong loopt dat soms anders.

Je wordt niet altijd goed gezien. Je gedrag wordt anders geïnterpreteerd, dat wat je zegt, wordt niet goed verstaan en je omgeving be­grijpt niet altijd jouw intenties en behoeftes en begrijp jij de omgeving niet altijd. En als je je niet begrepen voelt, heeft dat gevolgen. En die gevolgen maken je niet gelukkig.

In de praktijk zie ik regelmatig dat jonge kin­deren met ontwikkelingsvoorsprong zich thuis prettig voelen. Maar in de kinderopvanggroep of in de klas laat dit kind minder zien wat het leuk vind, waar het goed in is, gaat geen uit­daging aan, speelt het meer naast de kinde­ren, trekt het vooral naar de begeleiders of leerkracht, wil het zelfs niet meer naar op­vang of school. Thuis krijgt het regelmatig een uitbarsting van emoties thuis, vertoont het clownesk gedrag in de groep of deint wat mee en krijg je van ouders te horen dat dit kind thuis veel meer laat zien.

Ontwikkelingsvoorsprong, zoals ik nu gebruik, is de term voor jonge, hoogbegaafde kinde­ren. Het model van Tessa Kieboom helpt om te duiden welke kenmerken zichtbaar kunnen zijn. Zij gebruikt daarvoor 2 luiken: het cog­nitieve of denkluik en het zijnsluik. Deze lui­ken zijn aanwezig bij deze kinderen, daaruit komen een aantal kenmerken voort die zicht­baar kunnen zijn in het gedrag voor de goede verstaander. Kenmerken als perfectionisme, rechtvaar­digheidsgevoel, kritisch zijn naar jezelf en de omgeving, gevoelig voor sfeer en personen en dat alles met een laagje autonomie maakt dat deze kinderen ook kwetsbaar kunnen zijn. Deze kenmerken zijn namelijk mooie ei­genschappen, maar kunnen kinderen ook overvallen en machteloos laten voelen.

Auteur van dit artikel is Mirjam Veldhoven, eigenaar van Cleverbee

Deel Gelukkig, een ontwikkelingsvoorsprong?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Interview met neuropsycholoog Jelle Jolles over wat iedere kindprofessional zou moeten weten

Jelle Jolles, universiteitshoogleraar aan de VU A’dam, heeft het boek ‘Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving’. KindVak Magazine sprak met hem

Samenwerken met jeugdhulp, hoe gaat dat?

Samenwerking tussen jeugdhulp, kinderopvang en school klinkt prachtig en is goed voor kinderen en ouders. Maar hoe werkt het in de praktijk? Twee inspirerende

Genderdiversiteit in de kindertijd

Waar tot voor kort vaak – ongewild vaak – de verschillen tussen jongens en meisjes benadrukt werden, is dat onderwerp tegenwoordig veel breder. Genderdiversiteit