Green Deal Scholen voor duurzame, gezonde en betaalbare scholen

Op 10 november vond tijdens de kennisdag van Ruimte-OK de centrale start van het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen plaats. De partners in de Green Deal Scholen – de PO-Raad, VO-raad, VNG, Klimaatverbond Nederland, Ruimte-OK, RVO, Platform 31 (energiesprong) en GGD GHOR Nederland – geven hiermee invulling aan de Green Deal Scholen waar vorig jaar een akkoord over is bereikt met de ministeries van OCW, BZK, IenM en EZ. Met de activiteiten in het programma worden schoolbesturen ondersteund bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen, wat moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren.

Nederland telt ongeveer 9 duizend schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Hierin krijgen ruim 2,4 miljoen leerlingen onderwijs en werken ruim 200 duizend onderwijsprofessionals. Dit doen zij veelal in gebouwen met een slecht binnenklimaat en van slechte energetische kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat dit slechte binnenklimaat leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten en hoger ziekteverzuim. Daarnaast brengt een slecht geïsoleerd gebouw onnodig hoge exploitatiekosten met zich mee.

‘Vanuit de Green Deal worden schoolbesturen die voorop lopen met verduurzaming verder geholpen naar een energieneutraal gebouw.’

Green Deal Scholen
Vanuit de Green Deal worden schoolbesturen die voorop lopen met verduurzaming verder geholpen naar een energieneutraal gebouw met behulp van de Energiesprong van Platform 31. Op dit moment geven veel schoolbesturen aan weinig kennis te hebben van mogelijke maatregelen en financieringsmogelijkheden om de kwaliteit van het binnenmilieu in hun schoolgebouwen te verbeteren en om energiezuiniger te werk te gaan. Om deze reden haken schoolbesturen vaak af, terwijl zij wel ambities hebben om duurzamer te worden.
Op deze middengroep richt het uitvoeringsprogramma zich ook. In de drie jaar dat het ondersteuningsprogramma zal lopen, gaan de initiatiefnemers met behulp van kennisdeling en ondersteuning de bezwaren en obstakels voor het nemen van energiebesparende maatregelen bij schoolbesturen wegnemen. Dit willen zij bereiken door de beschikbare kennis en informatie te bundelen en centraal aan te bieden op een website, en door een helpdesk te openen waar schoolbesturen terecht kunnen met vragen. Daarnaast worden 150 scholen met advies ondersteund en is er ondersteuningsruimte voor het verduurzamen van 15 Integrale Huisvesting Plannen (IHP). Hiermee sluit het uitvoeringsprogramma aan bij lopende ondersteuningsprogramma’s van de VNG en GGD.

‘Uit onderzoek blijkt dat dit slechte binnenklimaat leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten en hoger ziekteverzuim.’

Ambassadeurschap
In de eerste maanden van 2016 kunnen scholen ambassadeur worden van hun regio op het gebied van het verbeteren van het binnenklimaat en het verlagen van het energieverbruik. Zowel het treffen van kleine als grote maatregelen kan geschikt zijn voor dit ambassadeurschap. Hiervoor krijgen deze scholen een cofinanciering in de vorm van een bijdrage in de advieskosten. De ambassadeurs zullen hun ervaringen delen met andere schoolbesturen tijdens regionale bijeenkomsten.

Monumentale panden
Omdat PO- en VO-scholen die zijn gehuisvest in rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten bij het zoeken naar mogelijkheden om de energiehuishouding te verbeteren tegen specifieke beperkingen aanlopen, is de verduurzaming van een monument vaak kostbaar. Deze besturen krijgen de mogelijkheid om een laagrentende lening af te sluiten uit het Duurzame Scholenfonds van het Restauratiefonds. Met deze lening kunnen zij investeren in fysieke maatregelen die leiden tot minder en duurzamer energiegebruik en/of verbetering van het binnenklimaat. Inmiddels zijn de fondsen vergeven, maar blijft onderstaande URL beschikbaar als kennisbank.

Meer informatie over de Green Deal: www.greendealscholen.nl

Deel Green Deal Scholen voor duurzame, gezonde en betaalbare scholen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Hoogbegaafde kinderen hebben ook aandacht nodig

Hoogbegaafde kinderen, een zege voor de leerkracht? Ze zijn snel, helpen soms andere kinderen en daarom richten leerkrachten hun aandacht vaak op de kinderen

Filosoferen in het onderwijs

Filosoferen is een ambacht, geen vak. Aldus filosoof Kristof van Rossem. En dus ging Tjeerd Hilhorst, leerkracht aan de Montessorischool in Wassenaar, filosoferen met

Nepnieuws in de klas: kinderen kritisch laten kijken naar wat zij lezen op internet

Fake news, we kunnen er niet meer omheen. Maar hoe leer je kinderen kritisch te kijken naar alles wat het internet biedt?