Hoe ga je krimpgebieden tegen? Kijk over de muren van de organisatie heen!

In de Limburgse gemeenten Peel en Maas, Leudal, Nederweert en Weert werken welzijn en kinderopvang nauw samen. Zowel financieel als inhoudelijk. ‘Het is een succesvolle manier gebleken om de voorzieningen in dit krimpgebied overeind te houden’, zegt Rudie Peeters, manager van Hoera Kindercentra.

Hoe ziet de samenwerking tussen welzijn en kinderopvang eruit?
Hoera Kindercentra vormt samen met de welzijnsorganisaties Vorkmeer en Punt Welzijn een koepelstichting, genaamd Unitus. We hebben een gezamenlijk bestuur, Raad van Toezicht, ondernemingsraad en bedrijfsbureau. Financiën, personeelszaken, secretariaat, ICT: alle ondersteunende zaken regelen we centraal. Zo houden we onze vaste lasten beperkt.

‘We proberen de ondernemersgeest van sociaal werkers te stimuleren.’

Werken jullie ook inhoudelijk samen?
Jazeker. Hoera Kinderopvang werkt al jaren met verschillende partijen samen om te komen tot integrale kindcentra. In Nederland bestaan die doorgaans uit een combinatie van kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs. De gedachte erachter is dat deze partijen gezamenlijk één pedagogische en educatieve visie kunnen vormen op de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Ook wij werken samen met het onderwijs. Maar wij vinden dat de ontwikkeling van een kind ook buiten schooltijd doorgaat. Sterker nog, een kind brengt meer uren door in zijn vrije tijd dan op school. Daar komt dus ook welzijn om de hoek kijken. Voor ons is dat dus evengoed een belangrijke samenwerkingspartner. Samen werken we op lokaal niveau aan een prettig leefklimaat voor kinderen.

Hoe krijgt die samenwerking in de praktijk vorm?
Dankzij de koepelorganisatie kunnen we over de muren van de eigen organisatie heen kijken. Zo heeft Hoera geregeld contact met gezinscoaches en zorgadviesteams. We proberen de lijnen kort te houden. Stel, ouders betalen al tijden hun kinderopvangfactuur niet. Normaal gesproken zou dit betekenen dat hun kind niet meer naar de opvang mag komen. Maar daar is het kind natuurlijk niet mee geholpen. Daarom nemen wij altijd contact op met de ouders om het probleem te achterhalen. Vaak komen we er dan al snel achter dat er van alles speelt in het gezin. Vervolgens kunnen wij hulp aanbieden vanuit welzijn. Bijvoorbeeld door een afspraak te maken met maatschappelijke dienstverlening, of schuldhulpverlening.

Zijn er nog andere praktijkvoorbeelden te noemen?
We hebben een project rond combifunctionarissen. Zij hebben als doel om zo veel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen. Op diverse Hoera-locaties organiseren ze naschoolse sportactiviteiten. Voor àlle kinderen, of ze nou bij ons opvang krijgen, of niet. De combifunctionarissen zijn in dienst bij Vorkmeer, maar worden door Hoera aangestuurd. Die wisselwerking zie je overigens vaker. Onze pedagogisch medewerkers volgden laatst een training over het herkennen en voorkomen van kindermishandeling. Voorheen zouden we dat via een extern bureau doen, nu verzorgde Vorkmeer de training.

Wat levert deze samenwerking de welzijnsorganisaties op?
Sociaal werkers kunnen veel leren van de kinderopvang. Onze wereld is sneller en zakelijker. Ouders zijn onze klanten, en elke maand hebben we een andere omzet. Dat vraagt om een commerciële mindset, waarbij we ons aanbod voortdurend bijsturen en aanpassen aan de wensen van de klant. Sinds de transitie moeten ook welzijnsorganisaties ondernemender te werk gaan. Anders krijgen ze hun diensten niet verkocht aan de gemeente en kiest de gemeente voor een andere partij. Binnen Unitus proberen we de ondernemersgeest van sociaal werkers te stimuleren.

Zijn er naast de gedeelde vaste lasten nog meer financiële voordelen?
In feite verdelen we alle kosten. Omdat we een maatschappelijke stichting zijn, investeren we het geld dat we verdienen in de kinderopvang, in welzijnsproducten en peuterspeelzalen. De gemeentesubsidie alleen is daarvoor niet kostendekkend. Dit is een succesvolle manier gebleken om de voorzieningen in dit krimpgebied overeind te houden. Unitus bestaat uit echte maatschappelijke ondernemers. We zijn niet uit op winstbejag. Elke euro investeren we opnieuw in de maatschappij.

Auteur: Ruim Baan Welzijn FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van het werk in de branches Welzijn,Jeugdzorg en Kinderopvang.

Deel Hoe ga je krimpgebieden tegen? Kijk over de muren van de organisatie heen!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Kinderopvang telt nu echt mee

Door de uitbraak van het Coronavirus in maart werd de waarde van de kinderopvang ineens heel helder. De vraag is nu: waar moet goede

Man in de kinderopvang: Alfonso Kootstra

Mannen in de kinderopvang: ze zijn er niet veel. KIndVak Magazine zocht er een aantal op. Deze keer: Alfonso Kootstra uit Amsterdam.

Betrek kinderen bij hun eigen opvang

Hoe betrek je kinderen bij hun eigen opvang en waarom? Samen activiteiten verzinnen en de ruimte inrichten schept een band en maakt dat de