In gesprek met Liesbeth van Schaik-van Daalen, directeur van Kindcentrum Talent.nl in Meppel

Talent.nl in Meppel is een kindcentrum waar kinderen van 0 tot en met 12 jaar terecht kunnen voor onderwijs en kinder(dag)opvang. Sinds september 2015 gebeurt dit vanuit één organisatie. KindVak sprak met de directeur van Talent.nl, Liesbeth van Schaik-van Daalen, over haar ervaringen met IKC-ontwikkeling.

Waarom is uw organisatie doorontwikkeling naar een integraal kindcentrum gaan maken?
Een aantal jaren geleden gingen we samenwerken met een BSO. We hadden destijds een lokaal ingericht voor de opvang. Maar we ontdekten hoe belangrijk ouders de warme overdracht van hun kinderen vonden van school naar opvang, omdat de ouders bij de voorschoolse voorzieningen al vaak ook de keuze voor de basisschool maken. Bovendien vonden we de doorgaande ontwikkelingslijn erg belangrijk en die konden we op deze manier beter vormgeven. Zo kwamen we tot de conclusie dat onze oude setting niet ideaal was, en dat een integrale setting ons dus beter leek.

‘Na school zijn er een aantal arrangementen waar kinderen van gebruik kunnen maken, zoals djembélessen en het schoolkoor.’

Hoe is die ontwikkeling tot stand gekomen?
Binnen onze stichting zijn wij al 15 jaar bezig met een werkgroep waarmee we alle onderwijsvernieuwingen in het land volgen. Zo hebben we in het verleden het kwadraatprogramma opgezet, dat een excellentieprogramma biedt voor hoog en meerbegaafde kinderen. De afgelopen periode zijn we met de werkgroep bezig geweest met KCTalent.nl. Eerst wilden we in de nieuwbouwwijk in Meppel een locatie starten, maar dat kon helaas niet doorgaan. We vonden dat dit onze plannen niet in de weg mocht staan, dus hebben we een variant gevonden. Zodoende is het uiteindelijk vlak voor de zomervakantie rondgekomen dat we het op de locatie van onze eigen school zouden doen.

Hoe ziet de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang eruit?
We werken vanuit één team met een voor- en naschoolse component en we zijn nauw betrokken met elkaar. We bieden dus naast onderwijs ook opvang voor kinderen 0 tot en met 12 jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat de thema’s samen worden gekozen, dat we kerst samen vieren en dat de baby’s en peuters een rol spelen bij bijvoorbeeld het afscheidsfeest van collega’s. Na school zijn er een aantal arrangementen waar kinderen van gebruik kunnen maken, zoals djembélessen en het schoolkoor. Momenteel zijn we ons aanbod voor de oudere kinderen aan het uitbreiden met freestyle-lessen en een chill-keet. Ook zitten er diverse zorgcomponenten bij ons ingebakken, zoals logopedie en fysiotherapie. Omdat we één organisatie zijn kunnen we de samenwerking makkelijker afstemmen en kunnen we bijvoorbeeld ook kinderen onder de 4 van logopedie voorzien.

Zijn er dingen waar jullie tegenaan zijn gelopen?
Juridisch gezien is onze opvang een losstaande stichting. De GGD controleert op de kinderopvang, en de controle daarvan is vrij streng. Kinderopvang moet aan andere regelgeving voldoen dan het basisonderwijs. Zo moet je bijvoorbeeld dopjes op de stopcontacten hebben, en moeten slaapkamertjes een raampje. Als directeur is het lastig om al deze dingen er ‘even bij te doen’. Gelukkig wist onze coördinator kinderopvang hier alles vanaf en kon dus deze zaken op zich nemen. Dat werkte erg prettig en daar hebben we goede ervaringen mee.

En wat vinden de collega’s er van?
In het begin was het nog wel eens lastig. We moesten bijvoorbeeld ons mooiste lokaal ‘opofferen’ en daar was niet iedereen even blij mee. Ook was het even wennen dat de ‘oase van rust’ van half 4 ‘s middags verdween. Het is hier nu namelijk elke dag tot 18.30 uur volop in bedrijf. Maar gaandeweg werd iedereen steeds positiever en begon men er het goede van in te zien. Die verandering binnen het team was erg belangrijk. Inmiddels merkt iedereen hoe leuk het nu is en zien collega’s de meerwaarde van onze nieuwe setting in.

Auteur: Thom Roozenbeek

Deel In gesprek met Liesbeth van Schaik-van Daalen, directeur van Kindcentrum Talent.nl in Meppel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Communiceren met een glimlach

Dit artikel is een uittreksel uit KVM-1 2022. Lees het hele magazine hier! Communiceren met een glimlach, we weten én kunnen het. Toch vergeten

Vernieuwend onderwijs: samen op ontdekkingsreis

Vernieuwend onderwijs. Een kleine Google search levert als een van de eerste hits de term ‘traditioneel vernieuwingsonderwijs’ op, onderwijsconcepten als Freinet, Montessori, Dalton, vrije

365 dagen in het jaar naar buiten

Dit artikel is afkomstig uit KindVak Magazine 3-2021, klik hier om het in zijn geheel te lezen! 15% van de kinderen speelt nooit buiten,