Zinvolle vrijetijdsbesteding helpt cliënten bij vertrouwen, zelfredzaamheid en trots

Marian Draaisma is voorzitter van de stuurgroep sport, spel en cultuur bij zorgorganisatie Pluryn. Pluryn zet zinvolle vrijetijdsbesteding, zoals sport en spel, in als belangrijk instrument om jongeren op weg te helpen in de maatschappij.

Een grotere rol van vrije tijd – sport, spel, muziek en toneel – in de behandelprogramma’s van jeugdzorginstellingen draagt bij aan de positieve vorming van jongeren. Veel instellingen beseffen echter nog niet voldoende hoe sterk het effect van vrije tijd kan zijn op de persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale ontwikkeling van jongeren. Bij Pluryn heeft vrije tijd altijd een prominente plek gehad, maar sinds de deelname van een groep jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of uiteenlopende gedragsproblemen aan de Equipe Mont Ventoux in 2014 werd het belang ervan nog eens extra onderstreept. Het beklimmen van de 1911 meter hoge berg vergde een enorme fysieke inspanning van de jongeren die tot dan toe nog nooit op een racefiets hadden gezeten. Maar uit onderzoek van onze afdeling Research & Development kwam naar voren dat zij het vooral hebben ervaren als een overwinning op zichzelf.

Sinds die tijd heeft vrije tijd als levensbepalend domein een structurele plaats gekregen in de behandeling van cliënten die zorg vragen bij Pluryn. Juist bij jongeren die een gering aantal succeservaringen kennen, weinig zelfvertrouwen hebben en kampen met een lage zelfwaardering, kan vrije tijd een laagdrempelig en goed hanteerbaar instrument zijn dat opvallend positieve veranderingen teweeg kan brengen. Het is een onmisbaar domein geworden als het gaat om de ontwikkeling van talenten, het beleven van succeservaringen en voor het groeien in zelfreflectie.

Bovendien is vrije tijd een levensdomein waarin participatie op positieve wijze gestalte krijgt en waarin de betrokkenheid en de relatie tussen cliënten en niet-cliënten een wederzijdse betekenisvolle en respectvolle invulling krijgt. Ook de ontwikkelingsroutes vanuit vrije tijd naar leren en werken nemen toe. Zo zijn er jongeren die na hun deelname aan de Equipe Mont Ventoux nu werkzaam zijn in een fietsenwerkplaats. De link tussen sport en meedoen in de maatschappij wordt op deze manier succesvol gelegd.

‘Vrije tijd is een laagdrempelig instrument dat opvallend positieve veranderingen teweeg kan brengen.’

Pluryn heeft een beleidskapstok voor vrije tijd en gezondheid opgetuigd waarin vitaliteit, bewegen, duurzaamheid en behandeling een duidelijke plaats hebben. Het doel is om meer samenhang en richting te creëren in de verschillende activiteiten. En, niet onbelangrijk, draagvlak in de organisatie. Toonaangevende projecten zoals de Equipe Mont Ventoux dragen hieraan bij. Kortom: door zinvolle vrijetijdsbesteding worden cliënten ondersteund in hun tocht naar vertrouwen, zelfredzaamheid, trots, een breder sociaal netwerk en een gezondere leefstijl.

Over de auteur: Marian Draaisma is voorzitter van de stuurgroep sport, spel en cultuur bij zorgorganisatie Pluryn.

Deel Zinvolle vrijetijdsbesteding helpt cliënten bij vertrouwen, zelfredzaamheid en trots

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Doe als eerste geen kwaad in de Jeugdzorg

Gemeentelijke Jeugdzorg zou kinderen moeten helpen, het zou beter (en goedkoper) worden. Maar de transitie heeft veel onzekerheid en verandering met zich mee gebracht,

Passende zorg voor ieder kind?

Kinderen waarvoor geen passende woonplek gevonden kan worden, Anneke Vink kwam ze regelmatig tegen toen ze nog voor Bureau Jeugdzorg werkte. Is die situatie

Coaching en advies voor pedagogisch medewerkers

De lokale jeugdzorg krijgt steeds meer vorm. Kinderopvangorganisaties, jeugdzorg en gemeenten werken hierin samen, maar er zijn wel (kleine) verschillen tussen gemeenten. Een kijkje