Vetzuren verminderen bijwerkingen ADHD-medicatie

Voedingssuppletie met omega 3-/6-vetzuren kunnen veel voorkomende bijwerkingen van medicijnen helpen verminderen bij een groot aantal kinderen met ADHD. Kinderen die methylfenidaat gebruiken (beter bekend als bijvoorbeeld Ritalin of Concerta) krijgen vaak last van verminderde eetlust en slapeloosheid.

In een in maart 2017 gepubliceerde studie bij kinderen met ADHD, konden eetlustremming en slaapproblemen fors verminderd worden wanneer de behandeling met methylfenidaat gecombineerd werd met voedingssuppletie met vetzuren.

Zo kwam eetlustgebrek met de helft minder voor bij de kinderen die een combinatie van methylfenidaat en het voedingssupplement met vetzuren kregen dan bij de kinderen die alleen methylfenidaat kregen.

Slaapproblemen kwamen helemaal niet voor in de combinatiegroep, terwijl dit bij 20% van de methylfenidaatgroep (zonder suppletie) wel voorkwam. Verder kwam uit deze studie naar voren dat het vetzuursupplement op zich nagenoeg even goed de ADHD-symptomen kon verbeteren als methylfenidaat.

Vrijwel tegelijkertijd zijn de resultaten uitgekomen van een langlopende (16 jaar) Amerikaans-Canadese studie. Dit onderzoek laat zien dat langdurig gebruik van ADHD-medicijnen door kinderen en adolescenten een negatieve invloed heeft op de lichaamslengte op volwassen leeftijd.

Consistente methylfenidaat-gebruikers bleven enkele centimeters achter in hun groei ten opzichte van de norm en ten opzichte van de personen met ADHD die nauwelijks of heel weinig waren blootgesteld aan methylfenidaat. De voortgezette medicatie bleek echter geen verbetering te geven van de ADHD-symptomen.

Kinderen met ADHD die geen verbetering ondervinden na een standaard behandeling, kunnen mogelijk wel reageren op de behandeling wanneer er omega 3-/6-vetzuren toegevoegd worden. Dit laat een eerdere studie zien bij kinderen waarbij de ADHD-symptomen niet verbeterd waren na meer dan zes maanden lange behandeling met methylfenidaat in combinatie met gedragstherapie.

Verdere studies moeten uitwijzen of toevoeging van een vetzuursupplement aan de behandeling met methylfenidaat de bijwerking van de medicatie op de lichaamslengte kan voorkomen of verminderen.

Deel Vetzuren verminderen bijwerkingen ADHD-medicatie

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Onderzoek naar effectiviteit van netwerken in jeugdhulpverlening

Samenwerking tussen wijkteams, scholen en welzijninstanties, hoe effectief werkt dat? Onze redacteur Thom Roozenbeek ging in 40 gemeenten op onderzoek uit.

Terug naar de bron

Wat kan je als professional doen voor kinderen met een wankele thuissituatie? Hoe signaleer je en beter nog: welke gerichte acties neem je daarna?

Coaching en advies voor pedagogisch medewerkers

De lokale jeugdzorg krijgt steeds meer vorm. Kinderopvangorganisaties, jeugdzorg en gemeenten werken hierin samen, maar er zijn wel (kleine) verschillen tussen gemeenten. Een kijkje