Professionals moeten kindermishandeling zien en bespreekbaar maken: een grote verantwoordelijkheid

Zo’n 120.000 kinderen per jaar tussen de 0 en 17 jaar zijn slachtoffer van kindermishandeling. Natascha Pankow, trainer bij Pankow Training &ZOW, ontwikkelde een training met simulatiespel, die professionals ondersteunt bij een ‘niet-pluis-gevoel’ en het gebruik van de meldcode.

Binnen zorg, onderwijs en welzijn is sinds 2013 de Wet verplichte meldcode van kracht. In deze wet staat dat elke organisatie en beroepskracht die met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met een meldcode te werken. Dit is een soort routebeschrijving voor alle professionals die met kindermishandeling en/of andere vormen van huiselijk geweld te maken kunnen hebben. Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode, bestaande uit vijf stappen. Onder die stappen vallen, in grote lijnen, het in kaart brengen van de signalen, deskundigen raadplegen, in gesprek gaan met de betrokkenen en indien nodig het inschakelen van hulp. De overheid heeft een basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld als richtlijn voor het ontwikkelen van een meldcode.

Leestips van Natascha Pankow:
‘Het boek Lieveling van Kim van Kooten is een mooie roman die goed weergeeft hoe kindermishandeling/seksueel geweld werkt.’ (ISBN: 9789047621690)

Verantwoordelijkheid
‘Het zwijgen van omstanders is het meest pijnlijk voor de mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het geeft hen het gevoel dat echt niemand om ze geeft. Degenen die zelf niet durven te praten, hebben iemand in de omgeving nodig die alert is en in actie komt’, zegt Pankow, die tevens als woonbegeleider bij Koninklijke Kentalis werkt. Er ligt een grote verantwoordelijkheid voor professionals binnen zorg, onderwijs en welzijn, vindt zij. Zodra er een ‘niet-pluis-gevoel’ is, oftewel vermoedens of sprake van kindermishandeling, moet er gehandeld worden. Pankow: ’Professionals moeten eerder het geweld zien en bespreekbaar maken. Zij kunnen het verschil maken bij het stoppen hiervan.’ Zij heeft daarom het simulatiespel ‘Stappen door de meldcode’ ontwikkeld. ‘Een interactief middel op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met dit heftige onderwerp’, aldus Pankow. Met Christel van der Horst en Jeroen Hindriks (van deBlikOpeners, gespecialiseerd op het gebied van Relaties, Intimiteit en Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik ) heeft zij vervolgens de training ‘Gewoon DOEN! Gebruik de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgezet.

Ervaren
Het simulatiespel, dat onderdeel is van de training, leert om professioneel te handelen bij signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het heeft als doel om professionals te laten ervaren hoe de meldcode werkt, waarin zij hun eigen weerstand ervaren en daar weer verder mee kunnen. Pankow doorloopt de stappen van de meldcode, waarna in het simulatiespel met voorbeelden uit de eigen praktijk wordt gewerkt. Vervolgens leert de professional welke stappen hij kan ondernemen binnen een veilige omgeving. ‘Huiselijk geweld zal nooit geheel voorkomen kunnen worden, maar kan wel vroegtijdig worden gestopt. Daar ligt dan ook mijn realistische wens dat iedereen zich inzet om in actie te komen bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling of vermoedens daarvan’, zegt Pankow. Ze denk dat er op dat gebied nog veel te winnen valt. ‘Samen interactief aan de slag gaan met dit onderwerp zorgt ervoor dat de handelingsverlegenheid zal verminderen, de kennis en het vertrouwen wordt vergroot dat ze signalen zowel erkennen als herkennen én weten hoe ze moeten handelen. Je staat er als professionals nooit alleen voor.’

Deel Professionals moeten kindermishandeling zien en bespreekbaar maken: een grote verantwoordelijkheid

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Door de getallen het kind niet meer zien

Hoe ga je als gemeenteraad om met je verantwoordelijkheid voor WMO en Jeugdzorg? Welke getallen zijn belangrijk maar hoe zorg je er ook voor

Passende zorg ‘complexe’ kinderen vraagt om samenwerking expertises

Uit een onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het vinden van passende zorg voor ‘complexe’ kinderen onder de maat is. Betere samenwerking tussen verschillende

Onderzoek naar effectiviteit van netwerken in jeugdhulpverlening

Samenwerking tussen wijkteams, scholen en welzijninstanties, hoe effectief werkt dat? Onze redacteur Thom Roozenbeek ging in 40 gemeenten op onderzoek uit.