Betrek kinderen bij hun eigen opvang

Naar de buitenschoolse opvang (bso) gaan betekent meer dan alleen maar achter de computer hangen of deelnemen aan knutselactiviteiten die door anderen bedacht zijn. Medewerkers van de buitenschoolse opvang kunnen kinderen juist betrekken bij allerlei activiteiten zodat de kinderen met meer plezier naar de opvang gaan.

Uiteenlopende activiteiten
Medewerkers van de buitenschoolse opvang kunnen kinderen betrekken bij de invulling van het programma. Dit start al bij het selecteren van een thema waarmee een aantal weken gewerkt wordt. Het is belangrijk samen met de kinderen een thema te kiezen waar op dat moment veel belangstelling voor is, zoals voor het WK-voetbal. Nadat een thema bepaald is, bedenken de medewerkers samen met de kinderen welke activiteiten binnen het thema aan bod komen. Dit kan een voetbaltoernooi zijn, het maken van een voetbalkrant of het ontwerpen van een voetbaltenue of medaille. Van belang hierbij is dat er uiteenlopende activiteiten aan bod komen die de ontwikkeling op verschillende gebieden stimuleert, zoals activiteiten om te bewegen, het omgaan met elkaar, of het werken met teksten en getallen.

Een voorbeeld: op een bso toonden veel kinderen interesse in schaken. Samen met de oudste kinderen werd iemand benaderd om schaakles te geven en werd de organisatie van een schaaktoernooi uitgewerkt. Juist omdat dit vanuit de kinderen zelf kwam, hebben zij zich ingezet

Inrichten van de groep
Ook kunnen kinderen betrokken worden bij de inrichting van de ruimte. De kinderen mogen bijvoorbeeld een spelhoek inrichten met bijbehorende materialen, zoals een winkelhoek. Het blijkt dat ook oudere kinderen het erg leuk vinden om na schooltijd in een spelhoek te spelen.

Behalve het spelen in hoeken zijn er meer activiteiten die nu ingezet worden op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of basisschool, en die ook aantrekkelijk voor de bso zijn, mits ze op een hoger niveau worden aangeboden. Een voorbeeld hiervan is het werken met een verteltafel. Hierbij kunnen kinderen met materialen die bij het verhaal horen, een verhaal naspelen op een tafel. Wanneer de kinderen op een bso zelf een boek kiezen of een verhaal bedenken en de verteltafel inrichten, spelen ze hier enthousiast mee. Ook het voorlezen of samen lezen is een aantrekkelijke activiteit wanneer de kinderen zelf aangeven van welke boeken zij houden. De kinderen genieten ervan om na het voorlezen hun eigen ervaringen of gedachten te delen.

Opbergen van materialen
Het opruimen op de bso verloopt ook eenvoudiger als kinderen hierbij betrokken worden. Met de kinderen wordt eerst bekeken waar de materialen het beste opgeborgen kunnen worden. Vervolgens helpen zij mee om de kasten, planken of laden van een label of foto te voorzien. Op die manier zien alle kinderen duidelijk waar de materialen opgeborgen moeten worden en spreken ze elkaar erop aan als dit niet goed verloopt.

Meer plezier
Het blijkt dus dat kinderen op de bso op veel manieren bij hun eigen opvang betrokken kunnen worden. Als medewerkers hier bewust mee omgaan, merken zij dat kinderen met meer plezier naar de bso gaan en daar plukt iedereen de vruchten van. Dit geldt voor de kinderen en medewerkers, maar ook de ouders zien niets liever dan dat hun kroost het naar de zin heeft.

Auteur: Mireille David

Deel Betrek kinderen bij hun eigen opvang

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Welkom in de kinderopvang

Voldoende personeel, een behoorlijke kluif! Maar er zijn steeds meer zij-instromers, mensen die een carriere switch maken en pas op latere leeftijd in de

Professionaliseren vraagt om afstemming

Dit artikel is een uittreksel uit KVM-4 van oktober 2021. Lees het hele magazine hier! Werk je in de kinderopvang of in het onderwijs,

Samenwerken tussen kinderopvang en onderwijs.

KindVak Magazine sprak met Angela Driessen, docent HBO PMK aan de Fontys, over het belang van goede samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang om het