Wie regelt jouw salaris?

Afspraken over de hoogte van je salaris, het aantal uren dat je werkt, wanneer je vrij bent en wat er gebeurt als je ziek bent. Het is vastgelegd in je cao. Ook wel je arbeidsvoorwaardenpakket genoemd. De cao komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. 

Het voordeel van een cao?
Ten eerste wil je als werknemer weten wat je rechten zijn. Daarom vind je in de cao afspraken over je salaris, wanneer en hoeveel uur je werkt, wanneer je vrij bent, wat er gebeurt als je ziek bent, over scholing & pensioen en hoeveel vakantie je jaarlijks hebt etc. Deze afspraken gelden voor iedere werknemer in de kinderopvang. Wel zo eerlijk. Het zou veel tijd kosten om als je als werknemers zelf afspraken moet gaan maken met je werkgever. Het gaat vaak ook over ingewikkelde onderwerpen, zoals je pensioen. Daarom is er een cao.

Concurrentie
Als er geen cao zou zijn kunnen werkgevers met elkaar concurreren op loon. Dan wordt geld belangrijker dan kwaliteit. En moeten werkgevers goed op je hoede zijn van wat andere ondernemers doen. En werkgevers zouden dan met elke werknemer apart afspraken moeten maken over de arbeidsvoorwaarden. Dat kost enorm veel tijd.

Vakantiegeld
Het is van belang dat iedereen zich aan de cao-afspraken houdt. Zowel werknemer als werkgever hebben die plicht. Ook hier kan FNV een rol spelen. Je kan altijd bij de vakbond aankloppen als je wilt weten of je wel of geen recht hebt op iets. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld. In de cao is geregeld (artikel 6.1) dat een werkgever verplicht is om in mei het vakantiegeld uit te betalen. Soms horen wij van werknemers dat zij dit niet, of in delen ontvangen. Maar vakantiegeld is een recht en daar mag op geen enkele manier van worden afgeweken. Gebeurt dit wel? Dan kunnen wij er samen met jou voor zorgen dat het alsnog wordt uitbetaald. Als je snel wilt uitzoeken wat je rechten en plichten zijn download dan de app, cao kinderopvang.

Nieuwe cao Kinderopvang
Als cao-onderhandelaar bij FNV Zorg & Welzijn onderhandel ik met werkgevers uit de Kinderopvang over jouw cao. De huidige cao Kinderopvang loopt tot 1 januari 2018, dus na de zomer beginnen we met de voorbereidingen van de nieuwe cao. Wil je meebeslissen over wat je belangrijk vindt in jouw cao? Dat kan. Als lid van de FNV word je betrokken bij de cao onderhandelingen. Nog niet lid? Wordt het dan meteen op fnv.nl. Want wij onderhandelen namens onze leden en hoe meer dat er zijn hoe groter onze stem. Samen sta je nou eenmaal sterker.

Over de auteur: Ilse van der Weiden Bestuurder FNV Zorg & Welzijn

Deel Wie regelt jouw salaris?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Alle hens aan dek!

Dit artikel is een uittreksel uit KVM-1 2022. Lees het hele magazine hier! Het primair onderwijs en de kinderopvang luiden de noodklok over de

Werkt VVE dan toch? De roep om integrale VVE wordt steeds luider

Voor- en Vroegschoolse eductie (VVE) kan een heel krachtig instrument zijn om vroege achterstanden tegen te gaan. Maar dan moet er wel afstemming zijn

Integrale opvang is een oplossing voor wie?

Ieder kind is uniek, met eigen wensen en verwachtingen. Hoe verhoudt zich dat tot de integrale opvang die steeds meer opkomt? Wiens belang staat