Samenwerken tussen kinderopvang en onderwijs.

Er wordt in Nederland steeds meer samengewerkt tussen kinderopvang en onderwijs. Het dringende lerarentekort maakt dat deze partijen nog meer tot elkaar zijn toegewezen om dit probleem op te lossen. KindVak Magazine sprak met Angela Driessen over het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, en hoe het lerarentekort mogelijk zouden kunnen worden ondervangen. Angela is docent aan de HBO-opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang (PMK) aan de Fontys Hogescholen, en coördinator van de minor Leiderschap in het IKC, waar zowel pabo- als PMK-studenten aan deelnemen.

De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wordt in jullie lesprogramma nadrukkelijk opgezocht. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
Wij zijn van mening dat wanneer kinderopvang en onderwijs goed samenwerken en wanneer er een doorlopende leerlijn is, dit goed is voor de ontwikkeling van kinderen en prettig is voor ouders. Wanneer een kind na vier jaar kinderdagverblijf naar school gaat, weten de pedagogisch medewerkers heel veel over het kind en zijn ontwikkeling. Door een warme overdracht tussen kinderdagverblijf en basisschool of misschien zelfs een geleidelijke overgang kan het kind zich ongestoord verder ontwikkelen. Een goede samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is daarom zo belangrijk, wat ook de reden is dat wij met ons aanbod inspelen op bijvoorbeeld de IKC-ontwikkelingen.

‘Wij zijn van mening dat wanneer kinderopvang en onderwijs goed samenwerken en wanneer er een doorlopende leerlijn is, dit goed is voor de ontwikkeling van kinderen en prettig is voor ouders.’

Waarom blijkt het in de praktijk dan toch zo moeilijk om een goede samenwerking op poten te zetten?
Ten eerste is er natuurlijk het stukje regelgeving dat de IKC-ontwikkeling lastig maakt. Bovendien heb je vaak te maken met twee verschillende besturen, waarbij de kinderopvang vaak een winstoogmerk heeft en het onderwijs niet. En ook is er nog vaak een cultuurverschil zichtbaar tussen onderwijs en kinderopvang. Al met al blijkt het daarom vaak lastig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Het lerarentekort neemt onderhand drastische vormen aan, en scholen zullen op zoek moeten naar creatieve oplossingen. Zie jij een andere rol voor je van pedagogisch medewerkers of managers in het licht van dit probleem?
Op het moment dat pedagogisch medewerkers specifiek geschoold worden om bepaalde onderwijstaken over te nemen, dan zouden zij hierin een rol kunnen spelen. Het lastige is echter dat er al een tekort is aan pedagogisch medewerkers op MBO-4 niveau, dus dan verplaats je het probleem wellicht. Wanneer medewerkers op MBO-3 niveau worden bijgeschoold tot niveau 4 of zelfs niveau 5 dan zie ik hierin wel een oplossing. Maar dat vraagt natuurlijk nogal wat van het personeel.

Fontys Hogescholen is eveneens gestart met het aanbieden van de Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional. Kun je daar wat meer over vertellen?
Dit is een tweejarige deeltijdopleiding op HBO-niveau. De mensen die deze opleiding afronden hebben de kennis en vaardigheden om onder andere als ondersteuner van een leerkracht te functioneren. Dat is niet te verwarren met een onderwijsassistent. De educatief professional kan bijvoorbeeld lessen voorbereiden, activiteiten ontwerpen, begeleiden en evalueren en leerlingen begeleiden onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Het animo voor deze opleiding is groot. Het afgelopen jaar waren er maar liefst 160 inschrijvingen. Dit vraagt echter wel van basisscholen dat zij deze mensen straks een plek bieden om aan het werk te kunnen en dat scholen anders gaan kijken naar hoe zijn hun onderwijs vormgeven. Ik denk dat afgestudeerden van de Associate Degree wel degelijk een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het lerarentekort.

Auteur: Thom Roozenbeek

Deel Samenwerken tussen kinderopvang en onderwijs.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Felle discussies over ventilatie schoolgebouwen

Het duurzaam, groen en gezond maken van schoolgebouwen is al een paar jaar hot topic. De Coronacrisis heeft hier een forse schep bovenop gedaan.

Klas voor de Toekomst op KindVak!

Op de beurs laat Johan Hof, samen met lokale leerlingen, zien hoe er op een vooruitstrevende basisschool gewerkt en geleerd wordt. Onder de noemer

Snel naar beter passend onderwijs

Dit artikel is een uittreksel uit KVM-2 2022, lees het hele magazine hier! Onderwijsminister Dennis Wiersma komt na de zomer met een ‘routekaart’ naar