Onderwijs met ICT

Het afgelopen jaar, met lock downs en thuisonderwijs, heeft geleid tot meer ICT in het primaire proces in het onderwijs en de VVE. Juffen en meesters gaven hun lessen vanachter een scherm en zochten goede online lesmethodes. Maar de aanleiding was er al; ICT is al jaren dominant aanwezig in de maatschappij waarin wij leven. Al heel jong komen kinderen in aanraken met ICT middelen en content. Hoe doe je dat goed en waar doe je goed aan als professional? Ook aan dit thema wordt ruim de aandacht op gevestigd tijdens de KindVak!

Deel Onderwijs met ICT

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

In gesprek met Job van Velsen over integrale samenwerking

Job van Velsen, een man met een indrukwekkend cv binnen het PO, over de uitgangspunten die nodig zijn om daadwerkelijk tot een integraal kindstelsel

Spelen met Spullen: de meerwaarde van ‘loose parts’ bij het buitenspelen

Spelen met spullen, zeker buiten, activeert en motiveert kinderen meer. Spullen zijn onderdelen waarvan de kinderen zelf de toepassing kunnen kiezen, zoals takken, buizen,

Klas voor de Toekomst op KindVak!

Op de beurs laat Johan Hof, samen met lokale leerlingen, zien hoe er op een vooruitstrevende basisschool gewerkt en geleerd wordt. Onder de noemer