Passende zorg voor ieder kind?

Toen ik nog bij Bureau Jeugdzorg werkte, kwam ik ze regelmatig tegen: kinderen voor wie geen woonplek gevonden kon worden. Nu is de transitie achter de rug en werken we in kleinere regio’s. Krijgen deze kinderen nu wel zorg op maat?

Sinds kort is een jongen van 15 jaar bij mij in therapie. Hij is sinds zijn 12e uit huis en heeft al op vijf groepen gewoond. Er is geen familie en geen netwerk. Hij is een voogdijkind. Veel diagnoses zijn afgegeven, allemaal grotendeels te herleiden tot vroegkinderlijk trauma en gehechtheidsproblematiek. Sinds vier weken is hij ook niet meer welkom op zijn laatste – beoogd permanente – groep. Hij is te gevaarlijk, de plaatsing is abrupt gestopt. Het advies voor vervolg lijkt (opnieuw) aan te sturen op een gesloten plaatsing. Hij woont nu bij zijn voormalige pleegmoeder, midden in de stad. Het is beter dan crisisopvang, maar ook een bijzonder alternatief: beroepsopvoeders vinden hem immers te gevaarlijk om op de groep te wonen.

‘Zorg op maat hoeft niet moeilijk te zijn wanneer iedereen open communiceert en samen om het kind gaat staan.’

Stabiele woonplek
Deze jongen heeft veel tijd en aandacht nodig – één-op-één – zodat hij trauma kan verwerken en gemiste ervaringen kan inhalen. Er is een lang traject nodig om hem te helpen te worden wie hij is en zijn plek te vinden in de maatschappij. Een traject waar relatievorming centraal staat en daarna pas gedragsmatig wordt gewerkt. Een goede, stabiele woonplek met vaste leiding is daarbij een voorwaarde. Maar die is er niet meer. Wie is er nu verantwoordelijk? Stel dat het niet goed gaat bij zijn pleegmoeder, op wie kan zij terugvallen?

Weer een negatieve ervaring
Inhoudelijk hebben we te maken met weer een breuk in het leven van dit kind. Bij mij rijst de vraag of we de plaatsing niet pas hadden kunnen afronden als er een vervolg is. De gang van zaken nu bevestigt oude scripts en haakt in op eerdere negatieve ervaringen. Dat is slecht voor het kind, voor de therapie en voor zijn toekomst
Overleg met de (externe) behandelaars, plaatsers en de verantwoordelijke gemeente of regio voordat het besluit viel, was zinvol geweest. Het had in elk geval de hernieuwde ervaring van het abrupte afstoten en van verbroken relaties kunnen voorkomen.

Vanuit het kind aan de slag
Zorg op maat hoeft niet moeilijk te zijn wanneer iedereen open communiceert en samen om het kind gaat staan. Als gesloten plaatsing de enige optie is, dan moet het toch mogelijk zijn om het daarvoor beschikbare budget te gebruiken voor een alternatieve woon- en behandelplaats? Niet kijken waar er plek is, maar vanuit het kind en diens ontwikkelings- en opvoedingsvraag en de relatie met deze jongen samen aan de slag gaan.

Regionaal overleg
Ik vraag me af of we voor deze kinderen, die overal buiten (dreigen te) vallen, afspraken kunnen maken die het kind echt direct helpen, soms buiten de gebaande paden. Dat moet dan wel geregeld worden op een hoger niveau dan voogd en opnamecoördinator. Hier ligt ook een (regie) rol voor de gemeenten of misschien zelfs VNG. Vóór de transitie, toen provincies nog verantwoordelijk waren, was er in Utrecht op provinciaal niveau overleg over deze kinderen die buiten de boot dreigden te vallen. Een slagvaardige adviescommissie ‘nieuwe stijl’, per gemeente of regio, lijkt mij geen overbodige luxe. Want zo als het nu loopt, kan de transitie haar belofte van passende zorg voor elk kind (nog) niet waarmaken. Een uitdaging. Wie pakt hem op?

Over de auteur: Anneke Vinke is opgeleid als orthopedagoog in Nijmegen en geregistreerd als Gz-psycholoog, Registerpsycholoog Kind-en Jeugd (NIP) en Orthopedagoog Generalist NVO. Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van ADOC, het kenniscentrum Adoptie en Pleegzorg in Leiden.

Deel Passende zorg voor ieder kind?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Passende zorg ‘complexe’ kinderen vraagt om samenwerking expertises

Uit een onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het vinden van passende zorg voor ‘complexe’ kinderen onder de maat is. Betere samenwerking tussen verschillende

Vetzuren verminderen bijwerkingen ADHD-medicatie

Omega 3-/6- vetzuren blijken de bijwerkingen van Ritalin of Concerta – zoals verminderde eetlust of slapeloosheid – te kunnen verminderen. En in sommige gevallen

Ben jij al waar je doelgroep is?

Social media, onze kinderen lijken soms vergroeid met hun telefoon of iPad. Professionals maken zich voornamelijk druk over de negatieve uitwassen, maar hoe voorkom