Snel naar beter passend onderwijs

Dit artikel is een uittreksel uit KVM-2 2022, lees het hele magazine hier!

Onderwijsminister Dennis Wiersma komt na de zomer met een ‘routekaart’ naar echt inclusief onderwijs in 2035. De minister wil doorpakken. Dat vertelde hij eind maart aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. Wiersma uitte zijn verwondering over de 25 verbetermaatregelen en 12 wetsvoorstellen die al te lang voor het passend onderwijs ‘in de lucht hangen’.

Wiersma heeft nu besloten niet verder te blijven roeien met de riemen die we hebben. Hij heeft Slobs 25 verbeterpunten nu verwerkt in een concrete routekaart tot 2035. En met een ‘no-nonsense aanpak’, duidelijke afspraken en deadlines wil Wiersma nog vóór de zomer komen met twee wetsvoorstellen.

Het eerste voorstel gaat over het tegengaan van vrijstellingen voor leerplicht en een andere aanpak van verzuim. Het tweede wetsvoorstel combineert het hoorrecht voor leerlingen, schept meer duidelijkheid over schoolondersteuningsprofielen in de schoolgids en verplicht samenwerkingsverbanden om te komen tot een ouder- en jeugdsteunpunt. De minister zal ook snel met een planning te komen voor de overige trajecten.

Drie actielijnen

Op drie manieren wil minister Wiersma het passend onderwijs op korte termijn al verbeteren. Drie actielijnen moeten zorgen dat het aantal kinderen dat zonder onderwijs thuiszit afneemt. Dat ziet er zo uit:

Ieder kind wordt gezien, aanwezigheid staat centraal

 • Vergemakkelijken van het registreren van verzuim
 • Eenduidige registratie ziekteverzuim door scholen
 • Verplichte registratie van alle soorten verzuim
 • Vergroten rol van de leerplichtambtenaar en de jeugdarts

Een echt passend aanbod bieden waar nodig

 • Versnellen van de verbeteraanpak passend onderwijs, waaronder het traject hoorrecht
 • Verder versterken en verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg, onder meer door het experiment onderwijszorgarrangementen
 • Opzetten van een landelijk kenniscentrum hoogbegaafdheid
 • Strengere verzuimregels leerlingen
 • Altijd inzicht in verzuimgegevens door samenwerkingsverbanden
 • Afspraken met samenwerkingsverbanden over hun bijdrage aan preventie en het terugdringen van schoolverzuim
 • Bijstellen en opschalen van het project ‘WEL in ontwikkeling’ naar meer regio’s en daarna een regeling voor het hele land

De inzet van afstandsonderwijs

 • Uitbreiding van mogelijkheden rond afstandsonderwijs, onder andere ook voor de leerlingen die dreigen thuis te komen zitten
 • Duidelijke communicatie over de bestaande mogelijkheden voor online onderwijs voor uitgevallen kinderen
 • Verspreiding van goede voorbeelden rond online onderwijs
 • Snel een digitaal onderwijsaanbod beschikbaar maken voor kinderen die niet naar school gaan, via bestaande en nieuwe initiatieven
 • Een digitale school voor kinderen die niet naar school gaan
 • Kijken hoe online onderwijs breder kan worden ingezet in het primair onderwijs als fysiek onderwijs (tijdelijk) niet mogelijk is

Dit artikel is geschreven door Aart Verschuur, hoofdredacteur BBMP.

Deel Snel naar beter passend onderwijs

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Felle discussies over ventilatie schoolgebouwen

Het duurzaam, groen en gezond maken van schoolgebouwen is al een paar jaar hot topic. De Coronacrisis heeft hier een forse schep bovenop gedaan.

Vertrouwen in editie september

Team KindVak wil alle exposanten en bezoekers bedanken voor hun vertrouwen in de verplaatsing naar september! Alle reacties die wij de afgelopen weken hebben

Uitreiking Cheque aan KWF Kankerbestrijding

Tijdens KindVak 2022 heeft Jeanny Beerens namens CareLyn een cheque uitgereikt aan AnneMarieke Gottmer en Peter Neuhuijs van KWF Kankerbestrijding. De gebruikers van CareLyn