Terug naar de bron

Eindelijk zomer en een zonnetje dat de natuur opwarmt. Warmte en een goede verzorging zijn de basis voor groei en ontwikkeling. En dat is voor kinderen niet anders.

Kinderen hebben een basis nodig in de thuissituatie en op al die andere plaatsen waar zij verblijven, zoals school, het kindercentrum, de sportclub, zwemles, enzovoort. De thuisbasis is de belangrijkste bron en helaas is die lang niet altijd vanzelfsprekend. Veel kinderen hebben te maken met ernstige problemen in die thuissituatie, en dan worden andere plaatsen belangrijker voor deze kinderen. De school of het kindercentrum is dan de tweede plek waar een basis gevonden kan worden. Problemen in de thuissituatie worden vaak veroorzaakt door psychiatrische, verslavings- of inkomensproblematiek of een verstandelijke beperking of een combinatie daarvan bij één of beide ouders of een ander gezinslid. Er zijn periodes waarin een wankel evenwicht is gevonden, maar soms is een geringe aanleiding genoeg om de situatie weer te doen exploderen. Kinderen groeien zo op in een voortdurende onvoorspelbare thuissituatie.

‘Door goed te kijken kunnen onderwijzers en pedagogisch medewerkers vroegtijdig signalen opvangen.’

De school of het kindercentrum is dan een andere belangrijke plek dat ook een basis kan bieden. Natuurlijk kan dit nooit een thuissituatie vervangen maar kan wel een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van deze kinderen in de knel. Scholen en kindercentra worden vaak aangemerkt als vindplaats voor deze kinderen. Maar een school of kindercentrum is veel meer dan alleen een vindplaats. Het gaat daarbij om het pedagogisch klimaat dat positief stimulerend kan zijn. Een plaats ook van verbinding met kinderen en volwassenen in een ontspannen sfeer waar kinderen zich kunnen ontplooien. En er kan op deze plekken nog meer geboden worden. Door goed te kijken kunnen onderwijzers en pedagogisch medewerkers vroegtijdig signalen opvangen. Belangrijk is dat dit signaleren leidt tot gerichte acties door met het kind te spreken en contact te zoeken met de ouders. En dat is niet eenvoudig, want dit soort contacten behoren niet direct tot de core business van deze professionals, en vragen een bepaald soort vaardigheid en houding om in contact te kunnen komen. Voor kinderen kan dit contact een wereld van verschil maken; te weten dat er mensen zijn die jou zien, jou aandacht geven en je kunnen steunen in tijden dat het moeilijk is.

‘Hoe mooi zou het zijn als er een structurele verbinding gelegd zou worden tussen deze hulpverleners en daar waar de kinderen zijn.’

In deze gezinnen zijn ook vaak andere professionals betrokken vanuit de zorg- en hulpverlening, zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg of de geestelijke gezondheidszorg en andere vormen van hulpverlening. Doel is te komen tot een meer integrale aanpak waarbij deze organisaties samenwerken in een keten, in een centrum voor jeugd en gezin, een wijkteam of een sociaal team. Daarbij brengen zij hun eigen expertise in op een deel van de complexe situaties in gezinnen. Nog lang niet in alle situaties wordt er goed samengewerkt met de plaatsen waar de kinderen een groot deel van de week verblijven. Ik zou er voor willen pleiten dat al die hulpverleners veel toegankelijker worden ingezet en een gezicht en een naam hebben, waar kinderen, ouders, leerkrachten of pedagogisch medewerkers makkelijk op af kunnen stappen. Hoe mooi zou het zijn als er een structurele verbinding gelegd zou worden tussen deze hulpverleners en daar waar de kinderen zijn. Professionals met een bekend gezicht in school en het kindercentrum, waar laagdrempelig direct contact kan worden gelegd en waardoor ook de leerkrachten en pedagogisch medewerkers direct ondersteuning kunnen krijgen indien zij lastige gesprekken moeten voeren of gewoon even willen sparren over een lastige situatie. Daar aansluiten waar de kinderen zijn en zo dicht bij de bron aanwezig zijn om kinderen dat te bieden wat zij nodig hebben. Heel anders dus dan een 0800-nummer, een website of een loket op het gemeentehuis of andere openbare plaats.

Over de auteur: Maria Bolt is voormalig bestuurder in de kinderopvang, manager in de jeugdzorg en heden zelfstandig adviseur en projectleider vanuit Bolt&BO.

Deel Terug naar de bron

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Over KindVak nieuws

KindVak werkt met een aantal vaste redacteuren, die ons redactieteam vormen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gastredacteuren.

De verantwoording voor ingebrachte teksten liggen bij de auteurs van deze teksten.

Het redactieteam van KindVak

Lees het nieuws per categorie

Beurs nieuws

Branche nieuws

Meld je aan voor de KindVak nieuwsbrief

Waar ontvang jij je updates het liefst?

Onderzoek naar effectiviteit van netwerken in jeugdhulpverlening

Samenwerking tussen wijkteams, scholen en welzijninstanties, hoe effectief werkt dat? Onze redacteur Thom Roozenbeek ging in 40 gemeenten op onderzoek uit.

Jongerenwerk in Midden-Drenthe

Een gezin, een plan, een regisseur is het motto van het Jeugdteam Smildes. Natascha Maris, jongerenwerker van Welzijnswerk Midden Drenthe, vertelt hoe zij dat

Door de getallen het kind niet meer zien

Hoe ga je als gemeenteraad om met je verantwoordelijkheid voor WMO en Jeugdzorg? Welke getallen zijn belangrijk maar hoe zorg je er ook voor